A.V.S.SIA automatizēta auto kravu svēršanas sistēma.

Ievads

A.V.S. SIA (AVS) ir izstrādājusi virkni automatizētu kravu svēršanas projektu, izmantojot auto, dzelzceļa kā arī galda un grīdas svariem. Lielāku interesi var izraisīt auto un dzelzceļa vagonu automatizēta kravu svēršana, kad transporta identifikācijai tiek izmantoti RFID (radiofrekvenču identifikatoru) antenas un čipi un (arī) WEB kameras, kas identificē automašīnas pēc to valsts reģistrācijas numuriem un vagonus pēc to unikālajiem numuriem uz sienām, vai uz cisternām uzkrāsotajiem unikālajiem numuriem. Zemāk ir parādīts kā darbojas tādas automatizētās svēršanas sistēmas.

 1. Automatizētas auto kravu svēršanas principiālā shēma.

  Shēmā ir redzams, ka auto svari tiek aprīkoti ar luksoforiem, RFID antenām un WEB kamerām. Shēmā ir paredzēts, ka auto svari ir reversīvi. Tas nozīmē, ka auto ar kravu (Bruto svars) un tukša (Taras svars) var iebraukt uz svariem no abām pusēm. Ja svari ir tikai vienvirziena, tad pietiek ar vienu RFID antenu, luksoforu un WEB kameru. Ja uzņēmumu interesē nofotografēt arī piekabi ar tās valsts numuru, tad vienvirziena svaru gadījumā tomēr ir nepieciešamas 2 WEB kameras.

  Visas perifērijas ierīces (luksofori, antenas, WEB kameras) tiek savienotas ar uzņēmuma ofisa datoru, ja automatizētas svēršanas gadījumā tuvāk svariem nav organizēta dispečera darba vieta. Šajā gadījumā uzņēmuma darbinieki var redzēt uz svariem notiekošo ar WEB kameras palīdzību, jo tās ne tikai veic svēršanas notikumu fotografēšanu, bet arī nodrošina nepārtrauktu video plūsmu no svēršanas vietas. Ja dators, kuram tiek pieslēgtas WEB kameras, ir pieejams no Internet puse , tad svaru novērošana ir iespējama arī no attālināta datora. Šajos gadījumos tiek piedāvāts pieslēgt kameras tieši uzņēmuma Internet rūterim, ievērojot uzņēmuma datora tīkla drošības nosacījumus.

  Automatizēta auto svēršanas sistēma (AASS) darbojas sekojošā veidā:

  1.1. Tiek marķētas “savas” mašīnas.

  Katram “savas” automašīnas šoferim tiek izsniegts RFID (čips), kurš speciālajā AVS Programmā tiek piesaistīts pie automašīnas (šofera). Kad automašīna ar svaru vai bez tā uzbrauc uz svariem, Programma nolasa čipu, ko šoferis novelk gar vienu no antenām, neizkāpjot no kabīnes. Tas ir signāls svērt uz svariem atrodošos svaru. Kad svars ir nolasīts, tas tiek ierakstīts datu bāzē un tiek ieslēgta luksofora zaļā gaisma.

  Ja automašīna atved kravu, pirmā svēršana ir Bruto svars. Un otrādi, ja automašīna atbraukusi pēc kravas, pirmā svēršana ir Tara. Otrreiz svērot tiek noteikts Taras vai Bruto svars. Programma veic kārtējos ierakstus ar svēršanas laikiem, Bruto Taras un Neto aprēķina rezultātiem.

  Ja Čips ir informējis par automašīnas un kravas īpašniekiem, Programma sagatavo svēršanas aktu un izdrukā to pēc vajadzības un noteiktās formas. Programmas lietotajam ir iespējams ievadīt atvestās kravas preču nosaukumu. Tādējādi Programma sagatavo ieejošās un izejošās pavadzīmes, kuras turpmāk var būt papildinātas un nodotas uzņēmuma grāmatvedības sistēmā saskaņā ar informācijas apmaiņas protokolu. Svēršanas process ir automatizēts un var notikt jebkurā diennakts laikā, darba laikā un ārpus tā.

  1.2. Automašīnas tiek fotografētas svēršanas brīdi.

  Notiek automātiska automašīnu fotografēšana ar WEB kameru svēršanas brīdī. Automašīna var būt fotografēta gan no priekšpuses, gan no aizmugures. Tas ļauj noteikt arī piekabes valsts numuru. Process ir automatizēts un var notikt jebkurā diennakts laikā, darba laikā un ārpus tā, ja tiek organizēts pietiekams svēršanas vietas apgaismojums. Kad Programmas operators savā darba laikā apstrādā svēršanas protokolu, tam atliek ievadīt katram svēršanas gadījumam, kad ir aprēķināts Neto svars, vai nu pavadzīmes numuru, piegādātāja (pircēja) kodu no klasificēta uzņēmumu saraksta, vai savu noliktavu kodus, iekšējā pārvietojuma dokumentu gadījumā. Tas ļauj salīdzināt svēršanas datus ar pavadzīmēs ierakstīto informāciju, drukāt svēršanas aktu un nodot informāciju grāmatvedības uzskaitei iepriekš aprakstītajā kārtībā.

  1.3. Automašīna tiek fotografēta svēršanas brīdī un automātiski tiek noteikts automašīnas valsts numurs.

  Šajā gadījumā atšķirībā no 1.2. punktā parādītas metodes, liela daļa svēršanas gadījumos “zināmas” (datu bāzē iepriekš ievadītas) automašīnas tiek atpazītas ar speciālu video kameru palīdzību. Papildus informācijai par sveramo kravu, Programma saņemu un apstrādā informāciju par automašīnu (šoferi, īpašnieku), kas ļauj to darīt ar lielāku automatizācijas pakāpi. Tomēr šai sistēmai ir zināmi ierobežojumi:

Labus rezultātus varētu dod šīs sistēmas kombinācija ar 2.punktā aprakstīto. Tas sarežģī kravu apstrādes loģistiku un krietni palielina projekta izmaksas sakarā ar videokameru, kas nosaka automašīnu numurus, cenām. “Savu” automašīnu marķēšana ar RFID (1.1) ir visdrošākais un vislētākais automašīnu identifikācijas veids veids. Fotografēšana ar ne visai dārgu WEB kameru (1.2.) ir visekonomiskākais un drošākais automašīnu identifikācijas veids, kad “svešu” mašīnu īpatsvars ir liels.

2. Aptuvenās AASS izmaksas un izstrādes termiņi.

Programmas izstrādes, instalācijas un apmācības izmaksas – 700 + PVN LVL

Luksofori 2x70 LVL = 140 LVL

RFID Antenas 2x60 LVL = 120 LVL

RFID Breloki Nx0,60 = XXX LVL 9atakrīgs no marķējamo automašīnu skaita)

Luksoforu kontrolieris = 100 LVL

WEB kamera bez numura noteicēja 180 LVL

WEB kamera ar numuru noteicēju 2-3-4000 LVL (atkarībā no izšķirtspējas un numura lasīšanas attāluma)

Papildus izdevumi radīsies sakarā ar komunikācijas līniju montāžu, iekārtu draiveru instalāciju un regulēšanu, atskaišu un informācijas apmaiņas sistēmu pielāgošanu uzņēmuma vajadzībām. Parasti katras perifērijas ierīces (svari, RFID antenas, WEB kameras) pieslēgšana datoram un Programmai izmaksā 60-80 LVL+PVN.

AASS pasūtītājs izvēlas AASS konfigurāciju atkarībā no savām specifiskām vajadzībām un no finansēšanas iespējām. AVS izstrādā un ievieš AASS 2-4 nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas un sistēmas pasūtītāja tehniskās un organizatoriskās gatavības ieviest AASS. Piedāvājums izmaksu ziņā ir aktuāls 3 mēnešu laikā.

Sagatavoja AVS direktors Alfrēds Beļavskis

2013.gada 8. aprīlis
Copyright AVS