AVS ceļazīme

Ceļazīmes programma ir transporta darbības uzskaites programma/ Ceļazīme paredz degvielas patēriņa un tā normu ievadīšanu, braucienu maršrutu norādījumu un ceļazīmju automatizētu apstrādi. Atskaišu sistēma dod iespēju  analizēt automašīnu  un autovadītāju noslogojumu,  kontrolēt degvielas patēriņu , atbilstoši  apstiprinātajām normām, jebkurā laika periodā. Speciālos ceļazīmes programmas variantos ir iespējams uzskaitīti citiem uzņēmumiem snigto pakalpojumus un izrakstīt konsolidētos rēķinus par tiem. Turklāt ar Ceļazīmes programmu var veikt preču piegādes loģistiku, izmantojot klientu pavadzīmju un maršrutu datu bāzes.

Saturs

Ievads

1. Palīglīdzekļi

2. Informācijas ievads

3. Atskaites

Jaunums 1, Jaunums 2

Ievads

Ceļazīmes un loģistikas programma strādā kopā ar SIA A.V.S. Noliktavas programmu. Noliktavas programmas pavadzīmes var piestiprināt pie braucieniem, kurus veido Ceļazīmes programma. Lai šis process būtu pēc iespējas vairāk automatizēts, Noliktavas uzņēmumu - pircēju datu bāzē pie adresēm var piestiprināt maršrutus, pa kuriem brauc uzņēmuma - programmas lietotāja automašīnas, kas izvadā preces pēc izrakstītām pavadzīmēm. Katrai pircēja adresei var būt pamata maršruts, kas ir visoptimālākais. Tomēr logistikas programmai jābūt manevrēšanas iespējām. Tādēļ Ceļazīmes programmā ir iestrādātas sekojošas iespējas:

 1. Alternatīvu maršrutu institūts. Tas nozīmē, ka programmas lietotājs  ieprojektē (skatoties LR ceļu plānu) kaut kādu maršrutu skaitu klasiskajā to izpratnē. Piemēram – Daugavpils virziens. Klientu adreses kartiņās ir jāievada kā pamata maršruts šis virziens, ja tie atrodas Ķegumā, Ogrē, Aizkrauklē, Jēkabpilī, Līvānos, Nīcgalē un Daugavpilī. Ja pēc kāda laika jums gribas braukt uz Daugavpili pa Daugavas kreiso krastu, tad Ķeguma, un Aizkraukles adrešu kartiņā kā alternatīvs varētu būt ar Daugavpils kreisa Daugavas krasta virziens, jo šajās pilsētās var nokļūt pāri HES tiltiem. Turklāt, ja tiks ieplānots braukt Rēzeknes virzienā, tad tas var būt kā alternatīvs Ogres, Ķeguma, Aizkraukles, Jēkabpils, bet ne jau Līvānu pilsētai un Nīcgalei, jo tas ir garām. Turklāt kā pamata maršruts tas var būt Kūku pagastam, Varakļāniem, Viļāniem Rēzeknei un varbūt arī Ludzai un Kārsavai. Tādējādi ar alternatīvu maršrutu institūtu palīdzību  var veidot daudz maršrutus ar bezgalīgi daudz alternatīvām. Programma kļūst „mīksta” – viegli maināma un pieregulējama Jūsu darba vajadzībām, neskatoties uz to, ka paliek spēkā klasiska pieeja, kas nozīmē, ka maršruts  ir  „kustības virziens, parasti iepriekš nozīmēts, pastāvīgs”. Mums ir vieglāk operēt ar tādu maršrutu.

 2. Darbības laikā ar loģistikas programmu programmas lietotājam ir šādas iespējas

- paskatīties pa kādiem maršrutiem ir vairāk neaizvestu pavadzīmju;

- piesaistīt kādai  konkrētai mašīnai (vai mašīnām) šīs pavadzīmes un vēl piesaistīt arī „pakārušās”(neaizvestas) pavadzīmes, kurām izvēlētais maršruts klienta kartiņā ir kā alternatīvs. Gala vārds vai iebraukt Jaunjelgavā braucot pa Daugavas labo krastu, ja šī pilsēta nav pat alternatīvā maršrutā, ir cilvēka griba un izvēle tērēt vairāk degvielas un šofera darbu.

Rezultātā Noliktavas programma rāda kādas pavadzīmes ir piestiprinātas konkrētai mašīnai konkrēta dienā. Redzams arī kādos maršrutos tiks vestas pavadzīmes ar precēm.

1. Palīglīdzekļi

Palaižot programmu, tiek piedāvātas datu skatīšanas,  informācijas ievadīšanas un palīglīdzekļu sadaļas. Lai labāk saprastu programmas darbību, vēlams aprakstu sāk ar palīglīdzekļiem, kuri dod sekojošas iespējas:

  1. Automašīnas ir vieta, kur tiek ievadīta informācija par konkrētām uzņēmumam - programmas lietotājam piederošajām automašīnām, kas ir redzams zemāk parādītajā attēlā. Šajā palīglīdzekļu izvēlē ir iespējams ievadīt jaunu automašīnu, labot vai dzēst informāciju par datu bāzē esošām automašīnām, manipulējot ar taustiņiem, kuri ir aprakstīti ekrāna lejas daļā.  Ja nospiež taustiņu F1 - labot informāciju, parādās automašīnas kartiņa, kur savukārt  ar taustiņa F1 palīdzību no klasifikatoriem var izvēlēties Auto modeli un degvielas tipu, kas tiek izmantots šai konkrētai automašīnai.

  1. Auto modeļi ir programmas klasifikators, kurā tiek turēta klasificēta informācija, kuru ievada katrs uzņēmums, balstoties uz auto tehniskajiem parametriem.

Degvielas normas tiek ievadītas ar taustiņa F2 palīdzību.

Šī ir ļoti svarīga informācija, jo atkarībā no tās turpmāk tiks skaitīts degvielas patēriņš, kas būs arī atkarīgs no sezonas un degvielas markas. Parasti uzņēmumā šos parametrus nosaka ar kontroles brauciena palīdzību un apstiprina kā normu uzņēmuma ietvaros. Šo normu var mainīt atkarībā no auto vecuma un citiem apstākļiem, par to noformējot attiecīgu dokumentu.

Uzmanību!

Jaunums. Programma ir iespējams ievadīt traktoru, mehānismu un agregātu degvielas patēriņu atkarībā no darbu smaguma. Tādēļ programmā ir pie patēriņa normām ir iespējams ievadīt degvielas patēriņu braucot ar kravu un tukšgaitā. Turklāt iestrādāts taustiņš F2, ar kura palīdzību ir iespējams ievadīt degvielas patēriņu atkarībā dažādiem darba režīmiem:

Ja mehānisma degvielas patēriņa norma nav atkarīga no sezonas un darba smaguma, tad stundas normu var ievadīt augstāk parādītās formas kreisās puses apakšējā daļā.

  1. Degvielas arī ir klasifikators, kuru atverot var redzēt katra auto modeļa patēriņa normas (taustiņš F2)

1.4. Degvielas normas ir palīglīdzekļu sadaļa, kur var redzēt visu auto degvielu normu kopsavilkumu.

  1. Braukšanas maršruti klasifikators, kas tiek pielietots gan Ceļazīmes, gan Noliktavas programmā. Lai ievadītu jaunu maršrutu, ir jānospiež taustiņš Ins.

Maršruta nosaukums ir brīvas formas, tāds, kādu to saprot un atpazīst uzņēmuma logistikas speciālisti. Ja maršruts ir fiksēts. tas nozīmē to, ka vienmēr būs zināms, cik liels attālums ir jānobrauc šajā maršrutā. Ja maršruts ir fiksēts, ir iespējams ievadīt attālumu kilometros. Ja maršruts ir pilsētas, programma automātiski norakstīs degvielu pēc šī patēriņa normas.

Ja maršruts ir ievadīts, var redzēt, var uzņēmumu adreses ir piesaistītas šim maršrutam. Ievadot jaunu maršrutu, programma piedāvā uzņēmumu sarakstu, lai to adreses piesaistītu maršrutam.

Abos gadījumos ir jānospiež taustiņš F2. Tad uz ekrāna parādās to uzņēmumu saraksts, kuri piestiprināti izvēlētam maršrutam. Ar TAB taustiņu var pāriet uz adresēm, kas ir redzamas ekrāna labajā pusē. Ar "+" taustiņa palīdzību var piestiprināt un arī atteikt adreses piestiprinājumu maršrutam. Ar taustiņa F1 palīdzību var katrai uzņēmuma adrese. piestiprināt alternatīvās adreses. Tas nozīmē to, ka šī adrese atrodas vai nu abu maršrutu ceļā, vai atrodas netālu no alternatīvā maršruta. Braucot pa alternatīvo maršrutu pēc loģistikas speciālista lēmuma var uzdot automašīnas vadītājam pa ceļam iebraukt (arī nobraucot  no pamata maršruta) alternatīvajā maršrutā esošajā uzņēmumā (par to turpmāk aprakstā). Alternatīvos maršrutus var dzēst, ievadīt jaunus nospiežot taustiņus, kas ir aprakstīti uz ekrāna.

Atrodoties uzņēmumu sarakstā, kuru adreses piestiprinātas izvēlētam maršrutam, var arī citu uzņēmumu adreses. Nospiežot taustiņu Ins var redzēt pilnu uzņēmumu sarakstu.

Izvēloties kādu no tiem ar  Enter  taustiņa palīdzību, parādās arī šī uzņēmuma adreses, kuras var pietirināt maršrutam kārtībā, kas bija aprakstīta iepriekš.

  1. Ziemas vasaras režīms.

Ziemas - vasaras režīms ir vieta, kur tiek ievadīti datumi, kad sākas un beidzas ziemas režīms, lai programma rakstot ceļazīmes un automātiski rēķinot benzīna patēriņu ņemtu pareizo - ziemas vai vasaras patēriņa normu.

1.7. Cilvēki

Cilvēki ir automašīnu vadītāju klasifikators, kas tiek izmantots ceļazīmju aizpildīšanai. Pie attiecīgas programmas nostādnes, ko veic SIA A.V.S. projekta vadītājs, tiek izmantots Noliktavas un Bilances programmu cilvēku - fizisko personu datu bāze, kurā  Bilances programmā cilvēkus var atzīmēt kā "Mūsu darbinieks".

1.8. Teksta konstantes.

Teksta konstantes ir vajadzīgas, lai varētu pareizi noformēt ceļazīmi. Ja programma apkalpo vairākus uzņēmumus, katram no tiem ar taustiņa F1 palīdzību ir iespējams ievadīt ceļazīmes "cepures" atribūtus - uzņēmuma nosaukumu un amatpersonas vārdu un uzvārdu:

1.9 Kalkulators

Kalkulators ir palīglīdzeklis, ar kura palīdzību var veikt vienkāršotus aprēķinus, neizejot no programmas.

1.10. Lietotāju līmeņi

Programmas lietotāji ir programmas palīglīdzekļu sadaļa, kurā tiek noteikta katra lietotāja kompetence. To var noregulēt, ieejot programma ar administratora paroli. To palīdz noregulēt

1.11. Drukas uzstādīšana

Drukas uzstādīšana notiek tāpat kā citās SIA A.V.S programmas un ir aprakstīta palīglīdzekļu sadaļā.

 2. Informācijas ievads

Ja izvēlas informācijas ievadu, sākumā programma uzprasa, kādai automašīnai tiks ievadīta ceļazīme. Tādēļ sākumā parādās uzņēmuma automašīnu saraksts. Šajā sarakstā ir redzami automašīnu pamata parametri - modelis, valsts numurs un citi, lai nekļūdīgi izvēlēties vajadzīgo.

Kad automašīna ir izvēlēta, sākumā tiek pildīta ceļazīmes “cepure”.

- Ceļazīmes Nr, ko piešķir programmas lietotājs;

- Ceļazīmes laika diapazons - izbraukšanas un atbraukšanas datumi. Ir jāievēro, ka Programma kontrolē, lai kādā ceļazīmē kļūdaini netiktu iekļauti laika diapazoni vairākkārt, lai izslēgtu braucienu vairākkārtīgu ievadīšanu;

- Vadītājs no cilvēku datu bāzes;

- spidometra radījumu izbraucot, kas ir maināms, ja tas ir nepieciešams. Var gadīties, ka mašīna tika izīrēta citam uzņēmumam. Tad notiks spidometra rādījumu "pārtraukums". Pretējā gadījumā Programma atceras šīs automašīnas tekošo rādījumu, kas izriet no iepriekšējās pavadzīmes rādījuma atbraucot ceļazīmes beigās;

2.1. Braucienu ievadīšana

Tad, kad ir ievadīta ceļazīmes cepure, ir iespējams ievadīt ceļazīmes maršrutu. vai maršrutus, kad ceļazīme tiek gatavota vairākiem maršrutiem un pat vairākām dienām. Katra maršruta rindiņā ir redzami maršruta parametri - brauciens kilometros, benzīna stāvoklis un kopīgais nobrukto kilometru skaits;

Uzmanību!

Jaunums/ AVS ceļazīmes programmā ir parādījusies iespēja uzskaitīt personīgo labumu, ko gūst darbinieki izmantojot uzņēmuma transportu.

(Ministru kabineta noteikumi Nr.1666)
Rīgā 2009.gada 28.decembrī (prot. Nr.90 13.§)

Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek labumu, kas gūts, izmantojot darba devēja vieglo pasažieru automobili personīgām vajadzībām)

Saskaņa ar šiem noteikumiem ir atsevišķi jāuzskaita braucieni, kas veikti personīgām vajadzībām.

Šim mērķim tiek izmantots līgumu institūts, ar kuru atzīmē katru no braucieniem. Ja darbiniekam ir līgums ar uzņēmumu par transporta izmantošanu personīgam vajadzībām, tad ir iespējams arī atzīmēt, ka tas ir tieši tāds līgums. Tad arī atskaišu sadaļā ir iespējams redzēt cik daudz katrs no darbiniekiem ir braukuši ar katru no automašīnām personīgam vajadzībām. Ja ar vienu mašīnu braukuši vairāki darbinieki, tad uzņēmumam vadītājs ir tiesīgs gūto labumu sadalīt pēc saviem ieskatiem. Nobraukto kilometru skaits varētu būt informācija par to ka sadalīt iegūto personīgo labumu.

2.2. Degvielas patēriņa ievads (TAB).

Degvielas ievada gadījumā parādās ekrana forma ar ailēm, kurās ir jāievada datums, degvielas marka un daudzums, kas ir ieliets degvielas tvertnē.2.3. Pavadzīmes.

Ceļazīmes programma strādā vienotā AVS programmu sistēmā. Tā redz Noliktavas programmas izveidotās izejošās pavadzīmes uzņēmumiem, kuriem kartiņā vai adresē ir ievadīts braukšanas maršruts, kas ir ievadīts ceļazīmes programmā. Ja nospiež taustiņu F2, atrodoties uz maršruta, kuram nav paredzētas pavadzīmes, parādās paziņojums, ka izvēlētajā maršrutā nav pavadzīmes.

Ja izvēlētajā maršrutā ir pie uzņēmumiem vedamās pavadzīmes, tad parādās iespējas tās piestiprināt braukšanas maršrutam. Ja izvēlētajā maršrutā pavadzīmes uz izvēlēto braukšanas dienu tomēr ir, parādās iespēja ar + taustiņu tas piestiprināt pie braukšanas maršruta. Tajā pašā laikā ir iespējams izvēlēties arī pavadzīmes alternatīvajos maršrutos esošās pavadzīmes ar taustiņa F1 palīdzību. Tādas piestiprināšana ir iespējas tāpēc, ka katram uzņēmumam Ceļazīmes programmā papildus pamata maršrutiem ir iespējams parādīt arī alternatīvos.

Kad pavadzīmes piestiprina pie maršruta, tā tiek piestiprināta pie automašīnas, kas ie ievadīta ceļazīme uz brauciena datumu. Arī alternatīvajos maršrutos esošās pavadzīmes tiek piestiprinātas šai automašīnai. Tādējādi rodas informācija  par visām pavadzīmēm, kas jāved ar automašīnu konkrētajā dienā. Noliktavas programmā var pieprasīt ne tikai pavadzīmju sarakstu automašīnai, bet arī kopēju preču sarakstu, kas vedamas ar automašīnu, izejot no pavadzīmju piestiprinājuma ceļazīmēm, un automātiski arī automašīnām.

Ir jāiegaumē, ka pavadzīmju piestiprināšanu braucienam veic loģistikas speciālists. Arī alternatīvajos maršrutos esošās pavadzīmes piestiprinās "rokas" režīmā, jo braukt vai nebraukt nost no pamata maršruta ir var būt atkarīgs no laika apstākļiem, autovadītāja kompetences, laika limita un no daudziem citiem faktoriem, kas nav automatizējams šajā Ceļazīmes izstrādes līmenī. Tomēr Programma, kopā ar Noliktavas programmas atskaišu sistēmu, palīdz veikt sarežģīto logistikas darbu, kad ir daudz uzņēmumu - pircēju, pavadzīmju un braukšanas maršrutu. 

Atrodoties ceļazīmju ievada režīmā, var redzēt

  3. Atskaites

Ceļazīmes atskaišu sistēma izveidota tā, ka programmas lietotājs var izveidot sev vēlamās atskaites pa sekojošām sadaļām:

Ja izvēlas braucienus, tad šai atskaišu grupai var uzlikt sekojošu filtru:

1. Laika diapazonu, kurā vēlas redzēt informāciju;

2. Sakarā ar pēdējiem programmas papildinājumiem ir iespējam pieprasīt atskaiti arī par braucieniem, pildot konkrētu līgumu. Tas noder uzņēmumiem? Kuri veic celtniecības darbus, piegādes un pilda citus citus līgumus, kas saistīti ar būtiskiem transportēšanas izdevumiem.


Atskaite par nobraukto kilometru skaitu var izskatīties apmēram tā, kā tas ir parādīts zemāk redzamajā attēlā:

Attēlā ir redzams, ka papildus nobrauktajiem kilometriem tiek rādīta informācija par degvielas pārtēriņu.Attēlā ir redzams, ka jebkuras atskaites informācija ir sūtāma uz |Excel, Word (RTF) vai teksta failā< ja izvēlas ikonu Save As.

Atskaitē< kur domāta degvielas patēriņa kontrolei ir vairāk informācijas tieši par šo transporta izdevumu:Citi iespējamie atskaišu filtri ir aprakstīti uz ekrāna redzamajās formās un vienkārši uzliekami. Tas dod iespēju saņemt jebkuru informāciju par transporta darbu.


AVS