Saglabāšana


Informācijas saglabāšana ļauj atjaunot AVS programmu darbu gadījumos, kad notiek datoru vai datoru tīklu bojājumi, datoru vīrusi vai citas problēmas, kuru rezultātā tiek pazaudētas programmas un informāciju. Saskaņā ar MK noteikumiem par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju Nr. 585 no 21.10.2003 p. 39.(http://www.likumi.lv/doc.php?id=80418)

39. Ja speciālajos likumos vai citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, uzņēmuma vadītājs nosaka vispārīgos grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumus un grāmatvedības datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības uzņēmumā, kā arī nodrošina minēto noteikumu un prasību ievērošanas kontroli.”

AVS speciālisti atkarībā no uzņemamā noteiktās kārtības var organizēt tehniski AVS programmu un informācijas saglabāšanu sekojošos veidos:

  1. Informācijas saglabāšana uz ārējiem informācijas nesējiem – diskiem , citiem datoriem, Flesh tipa atmiņas un citos.

  2. Ir iespējams, ka saglabāšanas tiek palaista “rokas” režīmā vai ar Windows esošajiem Scheduled tasks palīdzību automātiski nostrādā noteikta laikā, piemēram nakts laikā, kad neviens nestrādā ar AVS programmām.

  3. AVS var parādīt uzņēmuma datoru sistēmas administratoram, kā AVS programmas var saglabāt, integrējot to kopīgajā uzņēmuma informācijas saglabāšanas sistēmā (Backup)

Visdrošākā saglabāšanas sistēma ir tad, kad informācija tiek saglabāta uz papildus servera (Hosting), kad par tās drošību atbild speciāls uzņēmums. Internet apstākļos to nav grūti realizēt. Ja tādas iespejas nav, tad AVS piedāvā vienkāršāku un arī lētāku variantu:

Tiek iegādātas 2 Flesh atmiņas kartes. Katru dienu darba baigās grāmatvedis, vai kāda cita atbildīgā persona, ielikt Flesh USB portā, un palaiž ikonu “Saglabāšana”. Kad informācija tiewk saglabāta, Flesh tiek paņemts rokas somā un paņemts līdzi uz mājām. Nākamajā dienā pēc saglabāšanas Flesh, kas bija datorā tiek apmainīts ar to kas ir somā. Tādējādi datorā paliek vakardienas saglabāšana, somā šodienas.

Šai sistēmai ir sekojošas priekšrocības:

Sakot ar 2020 gadu AVS galvenā programmu izvēlne, to palaižot, informē par to, ka to, ka informācijas sagalabāšana notiek normāli ar sekojošu paziņojumu:

Ja saglabāšana tiek nokavēta, par to liecina sekojošs brīdinājums:

Tas palīdz neaizmirst katras dienas beigās veikt informācijas saglabāšanu pēc kādas no iepriekš pieminētās metodes. Galvenās izvēlnes 2020.gada versiju var iegūt, griežoties AVS vai pie sava projekta vadītāja, kura kontaktinformācijas atrodama šeit

Tādēļ AVS līgumā tiek paredzēti informācijas saglabāšanas nosacījumi un klientu atbildība par šo nosacījumu izpildi.

Aicinām pievērst uzmanību AVS programmu informācijas saglabāšanai!

AVS