Programmas Darbs ar kasēm apraksts un darbības instrukcijaProgramma Darbs ar kasēm paredzēta gadījumos, kad AVS Noliktavas programma strādā ar kases aparātiem PLU režīmā. Tas nozīmē to, ka kase nav pastāvīgi savienota ar AVS Noliktavas programmu, kā tas ir kasēm, kas strādā fiskālas drukas režīmā. PLU režīmā uz kasi tiek sūtīts preču saraksts, kurā ir informācija par:

Palaižot programmu darbs ar kasēm, parādās sekojošas izvēlnes:


 1. Kad noliktavas programmā tiek ievadītas jaunas preces, vai kādai (kādām) no precēm mainās cena, precizējam nosaukumu, programma to piefiksē un sūta uz kasi tikai tās preces, par kuram ir izmainīta informācija.

  !!! Uzmanību.

  Pirms nolasa atskaiti vai sūta preces uz kasi, ir jāpārliecinās par to, ka ar kases aparātā neviens nestrādā, pārdošanai ir jābūt pabeigtai un pēdējais čeks ir izdrukāts. Atslēga uz kases atrodas “Reg” režīma.

  Katru reizi, kad kases vadības programma griež-as pie kases, sūta uz to informāciju, automātiski tiek nolasīta atskaite par pārdošanas apjomiem, kas radušies pēc pēdējās pievienošanās pie kases. Tādēļ par vienu dienu var rasties vairākas atskaites par pārdošanu, ja atskaite tiek pieprasīta vairākkārt.

  Lai novērstu kļūdas saņemot informāciju par pārdošanu, programmā ir paredzēta nepieciešamība pēc atskaites saņemšanas nospiest taustiņu F10. Tikai pēc tā ir iespējama preču saraksta sūtīšana uz kasi. Programmas lietotājam ir obligāti jāsagaida piedāvājums nospiest taustiņu F10, kas liecina, ka atskaite par pārdošanu saņemta pilnā apjomā. Tas samazina kļūdīšanās iespēju darbā ar kasēm PLU režīmā.

  Sākot ar 2015 gada augusta beigām AVS, lai samazinātu kļūdīšanās iespēju informācijas apmaiņas laikā ar kasi, palielināja vizuālo informācija ar sekojošu ekrāna formu:


  Attēlā ir redzami 2 skaitļi – kopējs pārdoto preču daudzums un pārdoto preču pārdošanas summa. Tas parāda pārdošanas apjomu pēc iepriekš pēdējas kases aparāta atskaites nolasīšanas. Lai pārliecinātos par to, ka viss ir noticis korekti, Programmas lietotājam ir jāpārbauda kāda informācija par pārdošanu ir Noliktavas programmā – pēdējā izejošā pavadzīme. Normālā situācijā tam ir jāsakrīt/ Ja kaut kādu tehnisku iemeslu dēl atskaite nenolasās, jāpārbauda savienojuma vads, datora stāvoklis (iespējams jāpārstartē) un jānolasa atskaite vēl reizi. Ja arī tad neizdodas saņemt pareizu atskaiti, ir jāgriežas AVS pie inženiera, kas apkalpo Uzņēmumu. AVS kontakti šeit - http://www.avs.lv/page6.html .

 2. Ja izvēlas “Nosūtīt visas preces” , programma, ka tas tika minēts iepriekš, vispirms nolasa atskaiti par pārdošanu, tad nosūta visu preču sarakstu pa jaunam. Vispirms no kases aparāta atmiņas tiek dzēsts viss tur esošo preču sarakts. Tāda darbība ir lietderīga, kad ar laiku kases atmiņā sakrājas liels lieko (vecu, nevajadzīgu) preču saraksts

 3. Nolasīt atskaiti ir izvēlne, ko parasti pielieto darba dienas beigās, kad tiek lasīta arī Z atskaite. Tādējādi datora informācija par pārdošanu sakrīt ar Z atskaiti, ko viegli ir pārbaudīt. Pārdošanas atskaite pārvēršas par izejošo pavadzīmi, kuras pircējs pēc uzņēmuma izvēles var būt ievadīts, ka “ Mazumtirdzniecība” , “Kase” u.c.

 4. Uzņēmumu saraksts ir izvēlne, ar kuras palīdzību uz kasi tiek sūtīts pastāvīgo pircēju saraksts. Tas ir iespējams ar dažādām kasēm, piemēram ar CH5010 vai CHD5510. Kad uzņēmumu saraksts tiek nosūtīts uz kasi, ar speciāla taustiņa palīdzību darbojoties ar kasi čekā var ielikt uzņēmuma rekvizītus, kā arī pielietot atlaides, kas tiek nozīmētas katram no pastāvīgiem klientiem.

  Attēlā zemāk ir parādīts, ka ir iespējams noteikt klienta atlaides procentu.


Ar taustiņu F8 var atzīmēt no visa uzņēmuma saraksta tos, kuru rekvizīti un piešķiramās atlaides tiks sūtītas uz kasi.

Ar tuastiņu Ctrl+P palīdzību var izdrukāt pastāvīgo kllientu saraktu ar kodiem, kuri ir jaievada caur kases klaviatūru, lai ar pastāvīgo klientu personalizētu tam izsniedzamo čeku.

Kasierim ir jāpielieto kreisajā kolonā redzamo kodu.

5. Izvēlne Barman dod iespēju strādāt ar pārnēsājamiem datu termināliem (svītru kodu skeneriem). Šīs darbības iespējas aprakstītas Noliktavas apraksta sadaļā Daži praktiski risinājumi, Svītru kodu skeneri


AVS