AVS svītru kodu skeneri "mākonī"

AVS izstrādājumi jaunu un mobilu risinājumu marķētu preču uzskaitei (i-Barman) jebkurā uzņēmuma darbības vietā. Internet pārklājumu zonā (“mākonī”) marķētu preču uzskaite notiek “On-line” režīmā. Tas nozīmē, ka AVS darba vieta planšetē ir pastāvīgi savienota ar Internet instalēto serveri. Ja tāds savienojums nav iespējams tehnisko iemeslu dēļ (noliktavas, pagrabstāvi, kur nav WiFi Internet), tad un citas kad i-Barman uzkrāj informāciju un nodod serverim tikko parādās WiFi zonā.

I-Barman slēguma principiāla shēma ir sekojoša:

Attēlā ir redzams “mākonī” instalēts serveris, pie kura caur Internet ir pieslēgta planšete, kas tāpat kā citas darba stacijas lieto kopīgu uzskaites programmu. Turklāt planšete ar BlueTooth savienojas ar -Barman, kas skenē preces. Tādējādi tiek veidoti visi Noliktavas uzskaites dokumenti -ieejošās un izejošās pavadzīmes, iekšējā pārvietojuma, norakstīšanas un inventarizācijas akti. Sevišķi ērti ar i-Barman ir veidot ražošanas aktus, jo ražošanas aktus, darbu apjomus un pasūtījumu izpildi iecirkņos ir ļoti ērti ievadīt kompaktajā planšetē vai izmantot produkcijas un pusfabrikātu marķējumus.

Barman var būt tieši caur WiFi pieslēgts serverim un bez planšetes līdzdalības veidot visus dokumentu veidus, ierakstot tos uz servera. Attēlā zemāk ir redzama i-Barman darbība WiFi tīklā


iekārtu aptuvenās cenas:

Planšete ar Windows 100 – 250EUR

Pārnesamais intelektuālais termināls (Barman) – 250 EUR piegāde no Ķīnas, 625-1089 no Latvijas piegādātājime. Uzskaites programmas izmaksas atkarīgas no projekta.

AVS