Pasūtījumu programmas apraksts un darbības instrukcija

Ievads

1. Pasūtījumi realizācijai

2. Pasūtījumi sagādei

Ievads

Pasūtījumu programma (Programma) tika izstrādāta ar mērķi automatizēt izejošo pavadzīmju veidošanu un izdruku, kā arī lai automatizētu sagādes funkcijas uzņēmumā. Programma strādā vienotā sistēmā ar Noliktavas un Ražošanas uzskaites programmām, pielieto kopīgus algoritmus, preču un uzņēmumu sarakstus. Pasūtījumu programma, it sevišķi pasūtījumu Realizācijai veido un kontē ļoti svarīgu Noliktavas programmas dokumentu. Tādēļ programmā ir jāstrādā ļoti rūpīgi, jo izmaiņas, ko veic Programmas operators būtiski ietekmē sistēmas darbību

Pasūtījumi sagādei arī ģenerē diezgan svarīgu dokumentu - oficiālu pasūtījumu, kuram ir juridiskas sekas. Tā piemēram, ja pasūtījums sagādei ir noformēts un nogādāts piegādātājam,  un nav saņemts atteikums izpildīt šo pasūtījumu laikā un kvantitatīvi, programmas lietotājam ir tiesības saņemt pasūtītās preces un nedrīkst atteikties no sava pasūtījuma bez attaisnotiem iemesliem. Tādēļ arī šajā Programmas daļā ir jāstrādā ļoti rūpīgi.

Palaižot programmu< rodas iespeja izvēlēties vinu no divām funkcijām:
1. Pasūtījumi realizācijai

Programma  pasūtījumu veidošanai realizācijai strādā tradicionālā maizes ceptuvju, konditorejas, kulinārijas un citu cehu stilā, kad iepriekšējā dienā tiek formēti pasūtījumi nākamai dienai. Parasti tiek aizpildīta tabula ar preču sarakstu pa horizontāli un pircēju sarakstu pa vertikāli. Tas arī tiek realizēts programmā, ja izvēlās Pasūtījumi realizācijai pēc Programmas palaišanas. Ja tāda izvēle ir notikusi, programmas lietotājam tiek piedāvāta tukša tabula, vispirms uzprasot datumu, uz kuru tiek veikti pasūtījumi.


Programmas parametrus var redzēt nospiežot taustiņu F10
  Programmas lietotājs var pielietot tabulu ar kompaktā veidā, kad preču ir daudz un uz viena ekrāna grib redzēt pēc iespējas vairāk preču nosaukumu. Turklāt var izvēlēties, ka var meklēt preces kolonās - pēc nosaukuma (N otrajā parametru rindā) vai pēc unikālā koda. Tas ir atkarīgs no tā, kā tradicionāli programmas lietotāji ir pieraduši identificēt preci, kas ir ērtāks meklēšanā. Turklāt pa telefonu, vai citādāk saņemto pasūtījumu var vispirms pārsūtīt (eksportēt) uz izejošām pavadzīmēm vai rēķiniem - faktūrām, par ko liecina 3 parametru rinda. Vēl tiek dota iespēja taisīt pasūtījumus vienam vai vairākām noliktavām (cehiem).

Ja Programmas parametri ir noregulēti, var sākt pasūtījumu ievadu. Kad kāds preču pasūtītājs piezvana un nosauc savu nosaukumu, pasūtītāja rindiņa ir ātri atrodama nospiežot taustiņu F1


Spiežot pasūtītāja nosaukuma pirmos burtus, Programma pozicionē kursoru uz pirmo sakritību, tādējādi veicot ātru meklēšanu.

!!! Uzmanību. Lai samazinātu pasūtītāju sarakstu, nerādītu kreisajā malējā kolonā visus uzņēmumus, arī piegādātājus, programma ir jānorāda, ka uzņēmums ir produkcijas pircējs. To var izdarīt Noliktavas programmā Uzņēmuma kartiņas adrešu sadaļā atzīmējot  kādu no aģentiem. Tā ir zīme, ka uzņēmums jūsu pircējs un ir pamats rādīt saraksta kreisajā kolonā.

Turklāt, atrodoties augstāk pieminētajā pasūtījumu sarakstā, programmas lietotājs var izvēlēties ar taustiņa F9 palīdzību, kādas preces ir jārada augšējā horizontālajā rindā.
Izvēli var veikt un noņemt  ar "+" palīdzību. Pēc šīs darbības programma ir gatavva pasūtījumu pieņemšanai.

Atrodoties rindiņā ar izvēlēto uzņēmumu - pircēju programmas lietotājs var ievadīt pasūtīti preču skaitu:
Programmas lietotājs var iziet no programmas, ieiet vēl reizi, pieņemt pasūtījumu uz citu dienu (taustiņš F2) un citam ceham (F10 - parametru izmaiņa), ievadīta informācija palilek, kamēr tā netiek eksportēta uz izvēlēto dokumentu veidu. Programma arī piedāvā sadalīt pasūtījumu pa pasūtītāja adresēm, ja tās ir vairākas.

Dažiem programmas lietotajiem ir vajadzība gatavot pasūtījumus un ģenerēt dokumentus automašīnu braukšanas maršrutiem. Tad ir iespējams uzlikt filtru ar Ctrl+F taustiņu kombinācijas palīdzību:
Programmas automātika ģenerējot izejošās  pavadzīmes, kas ir redzamas Noliktavas programmā, ieliek pircējam piesaistītās cenas, apmaksas termiņu, bankas un citu informāciju, kas ir norādīta Noliktavas programmas nostādnēs par izvēlēto klientu. Tomēr šie parametri  ir maināmi Noliktavas programma pirms izdrukas, ja tas ir nepieciešams.

Neskatoties uz lielu Programmas automatizācijas pakāpi, Programmas lietotājam ir jāpārbauda tās darbības rezultāti. Ir vēlams, lai nepieļautu kļūdas un dublēšanos, pasūtījumu eksportu jāveic kad visi pasūtījumi jau apkopoti. Tās pavadzīmes kas veidojas vēlāk kā ekstra var ievadīt rokas režīmā Noliktavas programmas ievada sadaļā. Ar taustiņa Ctrl+P palīdzību uz ekrāna un uz printera var dabūt nelielu atskaiti par pircēja pasūtītām precēm.
Augstāk parādītajā attēlā redzams, ka arī pasūtījumu dienas ietvaros var uzlikt filtru un pierasīt izdruku maršrutu< aģentu un pasūtītāju griezumos/

Ja filtrs iz izvēlēts, tad pasūtījums var būt izdrukāt sekojošā formā:
Ir jāatzīmē, ka attēlā redzamie svītru kodi ir speciāli pēc AVS tehnoloģijas izstrādāti svītru kodi, kuri ietver sevī pircēja kodu un piegādes adreses kodu. Kad uzņēmuma darbinieks iet uz noliktavu ar tādām lapām< viņam nav nekādu grūtību salikt preces daudzām pavadzīmēm ar intelektuāla termināla (Barman) palīdzību. Tas notiek tā:

Noliktavas darbinieks novelk ar Barman skeneri pa uz lapas redzamo svītru kodu. Speciāla AVS Barman programma uzdod jautājumu: “Vai tā ir jauna pavadzīme” un piedāvā izvēlnes “Jā/Nē”/ Ja atbilde ir “Ja” Noliktavas darbinieks var skenēt gabal vai sveramo preču pakas ar svītru kodiem, vai arī no skenējot vienu no pakām; Barman programmā ievada paku skaitu. Skenējot nākama pasūtījuma svītru kodu, atkals tiek uzdots jautājums: “Vai tā ir jauna pavadzīme”. Tādējādi neizejot no noliktavas var skenēt simtiem dokumentu.

Kad visas pavadzīmes ir no skenētas, informācija no Barman tiek nodota AVS noliktavas programmai, no kuras atliek tikai tās izdrukāt un nodot ekspedīcijai. Sevišķi izdevīgi tas ir pie liela pavadzīmju un preču skaita, arī tad, kad pavadzīmes tiek gatavotas saldēšanas kamerās, zem klajas debess un citos nelabvēlīgos apstākļos.

2. Pasūtījumi sagādei

Ja izvēlas Pasūtījumu sagādes sadaļu, parādās cits -specifisks preču sararksts, kas redzams zemāk.