Pārnesamie intelektuālie termināli (Barman)

1. Intelektuālo skeneru (Barman) pielietošana inventarizācijās:

2. Barman tehniskā uzbūve un ekspluatācija

               1.Intelektuālo skeneru (Barman) pielietošana inventarizācijās:

AVS apakšprogrammā “Darbs ar kasēm” ir iespēja pielietot Barman inventarizācijas veikšanai. Barman ir skeneris, kuram ir autonoms barošanas avots, neliels procesors, kas dod iespējas skanēt svītru kodus un ievadīt preču skaitu, neesot savienotam ar datoru. Inventarizāciju var veikt attālinātās vietās, vēlāk nolasot Barmana esošo informāciju AVS Noliktavas programmas datu bāzē.

Uzmanību!!!.Pirms pielietot Barman, ir jāveic sekojoši sagatavošanas darbi:

Parasta inventarizācija jāizvēlas, ja nav jāsakārto preči atlikumi gadījumos, kad ir iespējamas negatīvas preču partijas. Visbiežāk veic parastu inventarizāciju

Izvēlās noliktavu, un datumu, kurā veiks invantarizāciju.

Inventarizāciju sarakstā rodas jauns ieraksts (Piem.Nr14 no 14.10.2014.g), kurā redzams, ka inventarizācijas rezultāts ir 0 (nav iztrūkumu vai pārpalikumu). Tas parasti nozīmē to, ka faktisko atlikumu skaitīšana netika veikta, vai, kas parasti nekad nav, faktiskais un dokumentālais atlikumi sakrīt.

Kad iepriekš aprakstītās sagatavošanas darbības tiks veiktas, darbinieki, kas veic inventarizāciju skenē preču kodus un ievada faktiskos preču atlikumus Barmanā. Šo procesu var veikt vienā reizē, vai vairākos piegājienos. Inventarizācijas var veikt arī ar vairākiem Barmaniem vienlaicīgi..

Kad visas, vai daļa no precēm noliktavā ir noskanētas un saskaitītas, informāciju var nosūtīt datorā. Tādēļ Barman uzliek uz speciāla paliktnīša, palaiž speciāli šim mērķim paradzētas ikoniņas. Tad nostrādā speciāla Barman saiknes ar datoru programma un informācija tiek ierakstīta attiecīgajā AVS direktorijā, no kuras tā automātiski nonāk AVS Noliktavas programmas datu bāzē.
Ar Barman ir iespējams nolasīt Ieejošās, Izejošās pavadzīmes, Iekšējo pārvietojumu, Inventarizāciju un citus dokumentus.
Ja izvēlas “Inventarizācija”, tiek piedāvāts visu inventarizāciju saraksts. Programmas lietotājs izvēlas vajadzīgo, iepriekš sagatavoto inventarizāciias aktu. Programma atomātiski nolasa skanēšanas rezultātus un pamaina iinvetarizācijas aktu ar sekojošim nosacījumiem:


  1. Inventarizācija vēl turpināsies. Uz jautājumu “Tas ir viss preču sarasksts?” ir jāatbild “Nē. Būs vēl”. Tas nozīmē, ka invetarizācijas dokuments vēl nav pilnībā gatavs. Darbības ar Barman tiks atkārtotas tik reizes, kamēr visas preces netiks noskanētas. Tas ir nepieciešams gadījumos, kad preču saraksts ir tik liels, ka neievietojas Barman operatīvajā atmiņā, vai invenatarizācija tiek veikta ar vairākiem Barmaniem.

  2. Dalēja inventarizācija. Uz jautājumu “Tas ir viss preču saraksts?” ir jāatbild “Nē, bet vairāk nolasīts netiks”. Tas dod iepēju pārbaudīt izlases kārtībā kādu atsevišķu preču grupas, plaukta vai atsevišķas preču pozīciju faktiskā atllikuma atbilstību dokumentālajiem atlikumiem, ko uzrāda Noliktavas programma. Lai cik preces tiktu ar barmanu noskanētas un nolasītas Inventarizācijas aktā, tikai tām, kas bija nolasītas tiks izmanīti atlikumi, ja tādas izmaņas būs bijušas. Pārējo preču atlikumi netiks mainīti. Bieži vien tāda izlases inventarizācija liecina par veikala vai noliktavas faktisko atlikumu stāvokli. Šajā gadījumā pie labiem rezultātiem (nav lielas starpības starp faktiskajiem un dokumentālajiem atlikumiem) nav nepieciešams skanēt visas preces veikalā vai noliktavā, kas ir dārgs un darbietilpīgs process. Šāda izlases inventarizācija nevar atcelt gada invenatrizāciju, kad ir nepieciešams veikt saknēšanu par visu preču sarakstu, lai noteiktu pareizu krājumu atlikumu gada grāmatvedības bilances taisīšanai.

  3. Invenatrizācija paveikta pilnībā. Uz jautājumu “Tas ir viss preču saraksts” ir jāatbild “Jā, inventarizācija pabeigta”. Tas nozīmē, ka visas preces ir noskanētas, saskaitītas un nosūtītas datorā ar speciālas programmas palīdzību. Ja kāda prece, kas pēc dokumentiem ir, bet noliktavā vai veikalā neatrdās, programma tai inventarizācijas atlikuma ailē ieraktīs “0”. Arī tad kad invetarizācija tika veikta pa daļām, vai ar vairākiem skeneriem, pēdējā Barman nolasījuma gadījumā iz jāzivēlas 3 izvēlene - “Jā, invetarizācija pabeigta”.

Ja pēc augstāk aprakstītām darbībām atver iepriekš izveidoto inventarizācijas dokumentu vēl reizi, var parādities “+” vai “-” summas un atsevišķu preču faktisko atlikumu atšķirības no dokumentālajiem atllikumiem. Tas būs noticis automātiski, nolasot Barman skanēšanas rezultātus.