Attālinātas vadības sistēma TghtVNC

Eng Rus

Jā Jūsu datorā nav attālinātas vadības sistēma EnyDesk, VNC, TightVNC vai citas attālinātas datoru vadības sistēma, ar kuru palīdzību AVS sniedz palīdzību caur Internet:

1. Vispirms noskaidrojiet, kāds Jums ir Windows - 32 vai 64 bitu.(MyComputer->Properties-> System

2. Instalējiet TightVNC to no šīs vietnes http://www.tightvnc.com/download.php , kas ir bezmaksas programma. Šīs darbības veikšanai var palūgt sava sistēmas administratora palīdzību.

3. Vairāk par TighVNC instalāciju var izlasīt AVS instrukcijā šeit https://avs.lv/eur/tightvnc.html

AVS

    

If your computer does not have a remote control system EnyDesk, VNC, TightVNC or another remote computer control system with which AVS provides assistance via the Internet:

1. First, find out what kind of Windows you have - 32 or 64 bit. (MyComputer->Properties-> System


2. Install TightVNC it from this site http://www.tightvnc.com/download.php , which is a free program. You can ask your system administrator for help with this step.

3. You can read more about the installation of TightVNC in the AVS instructions here https://avs.lv/eur/tightvncEng.html

AVS

     

Если на вашем компьютере нет системы удаленного управления EnyDesk, VNC, TightVNC или другой системы удаленного управления компьютером, помощью которой AVS оказывает помощь через Интернет:

1. Для начала узнайте какая у вас Windows - 32 или 64 битная (Мой Компьютер->Свойства->Система

2. Установите TightVNC с этого сайта http://www.tightvnc.com/download.php, это бесплатная программа. Вы можете обратиться за помощью к системному администратору на этом шаге.

3. Подробнее об установке TightVNC можно прочитать в инструкции AVS здесь https://avs.lv/eur/tightvncRus.html

АVS