AVS darba lappuse

!. AVS instalāciju direktorija           2. AVS.gdb informācija          3..Līguma pielikums Nr2 (apmācību grafiks)