Instrukcija AVS kadru darba laika uzskaites programmai

Ievads

Kadru darba laika uzskaites programma domāta automatizētai Uzņēmuma darbinieku uzskaitei, ejot cauri apsardzes vai caurlaides telpai. Tur tiek izvietots dators, RFID (radio frekvences identifikācijas) antena vai pirkstu nospiedumu nolasītājs. Kad Uzņēmuma darbinieki atnāk uz darbu, iet pusdienās un atgriežas no tām, kā arī tad, kad, beidzot darbu iet mājās, viņi identificē sevi skenējot RFID čipu, vai skenējot savu pirkstu. Uz ekrāna parādās informācija par to, ka identifikācija ir notikusi sekmīgi. Programmas atskaišu sistēma sniedz informāciju par darba apmeklējumiem, prombūtni un citu ar darba apmeklējumiem saistītu informāciju. Smalkāk par to turpmākajā tekstā.

1. Tehniskā shēma


Tehniskajā shēmā ir redzams, ka Programma var strādāt ar diviem dažādiem darbinieku identifikācijas veidiem – ar RFID čipiem, un, nolasot darbinieka pirkstu nospiedumus. Otrs veids ir ekonomiski un tehniski izdevīgāks tāpēc, ka nospiedumu nolasītājs mazliet lētāks par RFID antenu, un šajā gadījumā nav vajadzīga Web kamera identifikācijas kontrolei. Ja Uzņēmums izvēlas uzskaiti ar RFID čipu palīdzību, WEB kamera veic kontroles funkcijas. Katrā skenēšanas brīdī darbinieks tiek fotografēts un fotogrāfijas tiek pielikta pie notikuma – atnākšana darbā, aiziešana pusdienās un atgriešanās no tām, darba beigas un Uzņēmuma teritorijas pamēšana citu iemeslu dēļ. Tādējādi uzņēmuma administrācija var pārbaudīt vai kāds no darbiniekiem, ejot cauri identifikācijas vietai, skenē savu un citu (citus) čipus.

Abos gadījumos, gan izsniedzot čipu, gan skenējot darbinieka pirkstu speciālā režīma, tas tiek piesaistīts darbinieka personas kartiņai Programmas datu bāzē, kas atrodas Uzņēmuma serverī. Programmas darbība skenējot pirkstu, vai čipu būs redzama turpmākajā tekstā.

2. Programmas darbs

2.1. Programmas palaišana.


Palaižot programmu, parādās pirmais ekrāns, kurā ir iespējams strādāt gan Programmas administratoram, gan darbiniekiem, kas ierodas darbā. Sakarā ar to, ka dators, klaviatūra un pele atrodas vai nu slēgtā kastē, vai citā telpā, darbiniekiem ir iespējams tikai skenēt savu čipu, vai pirkstu nospiedumu, par ko liecina lūgums: “Identificējiet sevi, lūdzu;”

Ekrānā vēl redzama iespēja no Uzņēmuma administrācijas puses ievadīt, bet darbiniekam redzēt un ievadīt darba uzdevumu izpildi. Tas ir izdarīts, lai pašā darba sākumā katrs no darbiniekiem zina savu uzdevumu.

Turklāt uz galvenā ekrāna ir redzamas šodien svinamas vārda dienas, Uzņēmuma vadības kopīgie paziņojumi. Pēc Programmas pasūtītāja vēlēšanās AVS var izveidot banerus, laika prognozes, citu interesantu Uzņēmuma informāciju, jo Programma strādā Internet tīklā un tai ir pieejami Internet resursi.

Pēc čipa vai pirksta skenēšanas Programma kontrolei var rādīt arī darbinieka foto. Zemāk ir parādīts ekrāns pēc čipa, vai pirkstu nospieduma nolasīšanas.


Attēlā redzams, ka fiksēta priekšlaicīga aiziešana pusdienu pārtraukumā. Uz ekrāna var parādīties citi paziņojumi – par darba kavējumiem, par ierašanos ārpus darba grafikā paredzētajā laikā un citi. Viss tas tiek ierakstīts datu bāzē un atspoguļojas atskaitēs.

    2.2. Sistēmas administrēšana

2.2.1. Sistēmas administratoram ir iespējams veikt šādas funkcijas:Strādāt ar Uzņēmuma darbinieku sarakstu, veidot maiņas, darba grafikus, atzīmēt attaisnotās prombūtnes, noteikt pusdienu režīmus un veikt citas darbības, kas saistītas ar darba uzskaiti.

2.2.1.Ja administrators izvēlas darbinieku sarakstu, parādās sekojošs saraksts, kurā pie darbiniekiem piesaista identifikātorus


Attēlā ir redzamas kolonas RFID un pirksts. Kā jau tika pieminēts, Programma strādā ar abiem identifikācijas veidiem.

Ja izvēlās ekrāna lejas daļā redzamo pogu RFID, Programma piedāvā skenēt čipu, atrodoties uz izvēlēta no saraksta darbinieka uzvārda. Šajā gadījumā skenētais čips ir jāizsniedz Beņķītim Dairm.
Ja nospiež pogu “Pirksts”, parādās sekojošs ekrāns:


Darbiniekam ir pie pirkstu skenera jāpieliek pirksts, kuru viņš lietos sevis identifikācijai. Pie kam, programma to piedāvā izdarīt 2 reizes, lai no abām izvēlētos ar matemātiskām metodē izveidotu identifikācijas attēlu datu bāzē.

Kā tas notiek faktiski dabā ir redzams šajā klipā (spiediet uz ikoniņu)

2.2.2. Maiņas

Programmas administratoram ir iespējams veidot Uzņēmuma maiņas un iestatīt to darba laikus: