AVS programmu risinājumu kopīgs apraksts

Ievads

0.Palīglīdzekļi

0.1.Klasifikatori

0.2. Uzņēmumi

0.3. Cilvēki

0.4. Preces

0.5. Noliktavas

Ievads

AVS (Automatizētā  Vadības Sistēma) Moderna ir Noliktavas, Ražošanas un Bilances un citu AVS programmu apvienojums vienā sistēmā (Programmā, AVS) ar būtisku programmu izskata un darbības ērtības uzlabošanu salīdzinot ar veco AVS versiju. AVS Moderna ir saglabātas iepriekšējās versijas pozitīvās īpašības - automātiska dokumentu kontēšana, ātrdarbība, darbs ar dažāda veida precēm. Būtiski ir izmainījies dokumentu ievada izskats. Dokumenta ievada laikā ir iespējams saņemt plašāku informāciju par dokumentu un klientu, ar ko tiek stādīts dokuments. Piemēram, var redzēt klienta norēķinu bilanci, dokumenta kopsummas, dokumenta rentabilitāti un citu svarīgu informāciju. Programma dod iespējas filtrēt dokumentus pēc to veidiem, Noliktavām un datumiem. Tāpat ir iespējama plašāka meklēšanas sistēma. Programmā izveidota jauna atskaišu sistēma, kas ļauj programmas lietotājam pašam izveidot savas atskaites, saglabāt tās un ātri saņemt vēlamo informāciju pēc iepriekš sagatavota jautājumu un griezumu saraksta.

Ja izvēlās AVS palaišanas ikonu, palaižas AVS ar piedāvājumu ievadīt paroli


Ja lietotāja parole ievadīta pareizi, parādās AVS apakšas programmu klāsts, ar kurām ļauts strādāt lietotājam.Ja ieiet ar administratora paroli, tiek piedāvāts viss AVS programmu klāsts, izņemot ļoti specifiskas programmas, kas tika izstrādātas pēc speciāla pasūtījuma.Bilance - apakšprogramma, kurā tiek taisīti bilances, ieņēmumu izdevumu un citi grāmatvedības aprēķini. Programmā iespējams ievadīt visu veidu dokumentus un aprēķinu shēmas. Tipveida kontējumi palīdz ātri ievadīt informāciju. Smalkāk par apakšprogrammu skatīt turpmāk;

Noliktava ir apakšprogramma, kurā tiek vadīti dokumenti par materiālu krājumu kustību uzņēmumā. Programma noformē visus Noliktavai nepieciešamos dokumentus. Plašs atskaišu klāsts sniedz plašu informāciju par materiālu rezervju kustību uzņēmumā. parasti Noliktavas apakšprogramma apstrādā 70-80 % no grāmatvedības informācijas ražojošos un ar tirdzniecību saistītos uzņēmumos

Ražošana ir ļoti svarīga apakšprogramma, ar kuras palīdzību var veikt materiālu patēriņa kalkulācijas, plānot ražošanas un sagādes apjomus un veikt saražotās produkcijas pilnas pašizmaksas aprēķinu;

Pamatlīdzekļi - pamatlīdzekļu uzskaites apakšprogramma, kurā tiek veikta detalizēta šo līdzekļu uzskaite, to nolietojuma, uzlabošanas, likvidācijas vai citu kustības veidu uzskaite. Pēdējā laikā AVS izveidojusi pamatlīdzekļu uzskaiti Noliktavas programmas ietvaros

Ceļazīme – Uzņēmuma transporta darbības uzskaites programma, degvielas patēriņš un noskrējiens;

Pasūtījumi - ir apakšprogramma, kura automatizē gan realizācijas nodaļas darbu, kad ir jāsaņem liels pasūtījumu skaits īsā laikā, gan palīdz izveidot kvalificētu pasūtījumu sagādes daļā, kad par pamatu tiek ņemts noliktavas atlikumi, minimāli nepieciešamās rezerves un preču apgrozījumi;

Sūtīšana/Saņemšana ir programma ar kuras palīdzību ir iespējams organizēt attālinātas darba vieta, kurā var strādāt AVS apakšas programmas. Izmantojot Internet informācija no filiālēm tiek sūtīta uz centrālo ofisu, kā arī tiek sūtīta pretējā virzienā - no centrālā ofisa uz filiāli. Tādējādi tiek uzturēta uzņēmuma bilance, kopējs preču un klientu saraksts neatkarīgi no filiāļu atrašanās vietas.

Svītru kodu druka ir programma ar kuras palīdzību, izmantojot noliktavas programmas informāciju tiek drukātas uzlīmes ar preču nosaukumiem, cenām svītru kodiem un citu uzlīmes projektā paredzēto informāciju. Uzlīmju izdruka notiek automātiski.

Programmas lietotāji ir AVS sadaļa, kurā sistēmas administrators nosaka katra programmas lietotāja kompetenci

Darbs ar Kasēm ir programma datu apmaiņai ar kases aparātiem un POS, ka strādā PLU režīmā;

Autoserviss ir specifiska automašīnu remontu darbu un detaļu patēriņa uzskaitei;

Avārijas dienests ir programmas ir palīga programmu komplekss, kas veic datu bāžu labošanu, preču apvienošanu, lietotāju kompetences noteikšanu un citas funkcijas, kas tiks aprakstītas vēlāk;

Saglabāšana ir jāveic katras darba dienas baigās. Tas palīdz atjaunot informāciju un programmu pēc datora bojājumiem;

Kašu uzstādījumi ir vieta programmā, kurā var noregulēt savienojumu ar kasi, ņemot vērā tas tipu, savienojuma veidu un citus parametrus;

Intrastat ir specifiska programma, kuras funkcija slēpjas tās nosaukumā – Intarastat atskaišu gatavošana;

Lombards ir programma kīlas mantu saņemšanai;

īres programma domāta daudzdzīvokļu māju īres un komunālo pakalpojumu uzskaitei;

Kalendārs ir daudzfunkcionāla programma uzņēmuma notikumu pārvaldei, dažādu pakalpojumu sniegšanas uzskaitei;

Touch screen ir pārdošanas un ražošanas procesu vadības programma, kas izmanto datoru skārienjūtīgo ekrānu īpašības;

Kautuve ir specifiska programma šīs nozares uzņēmumiem;

Broileri ir programma putnu barošanas optimizācijas programma.

Alga ir programma, kura veic algas aprēķinus, nodokļu norēķinus un citas darbības, kas saistītas ar šo grāmatvedības uzskaites sadaļu;

Gandrīz visas (izņemot Algas) apakšprogrammas ir saistītas savā starpā, tās strādā ar vienotu datu bāžu sistēmu. Tas izslēdz informācijas dublēšanos un automatizē kontējumus. Piemēram, ražošanas programmas dokumentu kontējumi notiek pēc Noliktavas vai bilances noteiktām shēmām.


0. PALĪGLĪDZEKĻI

Lai labāk saprastu AVS programmās notiekošo, metodiski pareizi ir sākumā aprakstīt AVS palīglīdzekļu sistēmu.

Visplašāk palīglīdzekļi ir pārstāvēti Noliktavas programmā. Tādēļ aprakstot Noliktavas palīglīdzekļu sadaļu, informācija "pārsegs" citu AVS programmu palīglīdzekļu sadaļas. Specifiskas palīglīdzekļu sadaļas, kas ir Bilances programmā tiks aprakstītas speciāli.

Programmas palīglīdzekļi atbild par klasifikatoriem un citiem līdzekļiem, kas palīdz automatizēt programmas darbu. Palīglīdzekļu sadaļā ir sekojošās iespējas:


0.1. Klasifikatori ir vieta, kur iespējams ievadīt, labot, papildināt un dzēst sekojošas datu bāzes:

- Amati ir klasifikators, kurā tiek turēti amatu nosaukumi, kas palīdz noformēt programmas dokumentus;

- Apmaksas veidi ir klasifikators, kuru pielieto, lai dokumentā norādītu kāda būs apmaksa (piem. pārskaitījumā vai skaidrā naudā). Ar šī klasifikatora palīdzību ir iespējams pateikt uzņēmuma kartiņā kā tas parasti norēķinās, lai rakstot pavadzīmi tas automātiski tiktu norādīts un izdrukāts attiecīgajā dokumenta ailē;

- Automašīnu klasifikatorā var ievadīt uzņēmuma automašīnu sarakstu, lai vēlāk to varētu izmantot plānojot iekraušanas darbus, formējot pavadzīmes un preču sarakstu automašīnu griezumos. Tādējādi tas palīdz veikt preču transportēšanu pie klienta;

- Bezmaksas pavadzīmju veidi ir vieta, kurā var var norādīt to dokumentu veidu sarakstu, kas nerada ienākumu un debitoru parādu. Pie tādām pavadzīmēm (arī stingrās uzskaites pavadzīmes) ar kurām preces tiek nodotas sertifikācijai, tiek transportētas uz izstādēm u.c.. Šo klasifikatoru var izmantot pildot dokumentus.;

- Citi maksājumi ir klasifikators, kas neformāli apraksta viena vai otra maksājuma raksturu vai analīzi. Papildus standarta maksājuma veidiem (skat turpmāk) šim klasifikatoram nav likmju kas mainās laikā. Tomēr tas palīdz automatizēt dokumentu ievada analītisko daļu. Bilancē ir iespējams redzēt šo maksājumu veidu atskaiti;


Dokumentu veidi ir svarīgs klasifikatora veids:

šajā izvēlnē var noregulēt tipveida kontējumu. Kad, atrodoties uz izvēlēta dokumenta veida, nospiež taustiņu F2 ir iespējams redzēt jau iepriekš uzstādītos tipveida kontējumus, vai arī papildināt tos ar jauniem. Ekrāna lejas daļā ir redzams, ka ar taustiņiem F1, Ins, Enter un Del palīdzību ir iespējams dokumentam noregulēt vajadzīgo kontējumu, Piemēram, ja nospiež Ins dokumenta tipveida kontējumā var iekļaut debeta un kredīta daļā Materiālu, Mazvērtīgo materiālu, Pamatlīdzekļu, Taras un cita veida preču tipveida kotējumus. Tas nozīmē to, ka "sastopoties" ar šāda veida precēm programma pati veiks pareizus norēķinus vajadzīgajos kontos. Strādājot Noliktavas programmā tiek pildīti kontu apgrozījumi un tiek pārrakstīti kontu atlikumi (saldo) automātiski. Par to var pārliecināties Bilances programmas attiecīgajās atskaitēs.

- Darījums apraksts - piezīmes veidā dokumenta “cepurē” nonākošais teksts, kas ir nepieciešams dažu dokumentu veidu noformēšanai;

- Krāsas - preču, galvenokārt apģērbu raksturojošs klasifikators;

- Izmēri – tas pats, ka krāsas. Kopā šie klasifikatori dod iespēju redzēt atskaites par atlikumiem, pārdošanu un tt. Krāsu un izmēru griezumos;

- Konti ir klasifikators, kurā tiek ievadīts, papildināts un labots uzņēmuma kontu plāns. Ekrāna lejasdaļā ir redzams ar kādu taustiņu palīdzību to var panākt. Kataram no kontiem var būt 4 zīmīgs analītiskais konts. Tas palielina analīzes iespējas. To var izmantot tipveida kontējumos. Ievadot jaunu kontu nedrīkst aizmirst ievadīt konta dabu - aktīvais (A) vai pasīvais (P), lai konta daba norādītu, kas jādara ar Saldo  konta Debeta vai Kredīta gadījumos.

- Latvijas teritorijas ir klasifikators, kuru var izmantot lai papildinātu adreses ar teritoriālo griezumu. Teritorijām ir piešķirti LR standarta kodi.

- Maksājumu veidi ir viens no pamata klasifikatoriem, kurā parasti tiek ievadīti nodokļu un nodevu nosaukumi un to likmes. Turpat var ievadīt arī likmju izmaiņas laikā. Tādēļ ir tikai jāievada no kura datuma maksājumam ir cita likme. Sakarā ar to, ka vienlaicīgi darbojas gan PVN 21 % likme, gan PVN 12 % likme jāievada kā jauns maksājums, kas darbojas uz noteiktu preču grupu. To nedrīkst aizmirst ievadīt arī preču kartiņā (skat. turpmāk) kādai likmei pakļaujas prece.

- Pakalpojumi ir klasifikatoru veids, kurā ir iespējams ievadīt tādu specifisku preces veidu kā pakalpojums. Pakalpojums neglabājas noliktavā, to var sniegt citiem klientiem un saņemt. Pakalpojumam var ievadīt mērvienību un datoru  (PLU) kodu un citus parametrus, kas ir redzami parādītajā ekrānā. Pakalpojumi kā specifisks preces veids tiek pielietots dažādās AVS programmās un to pielāgošana katrā uzņēmumā notiek ar projekta vadītāja līdzdalību;

- Preču mērvienības ir klasifikators, ar kura palīdzību var noformēt preču dokumentus. Programmas lietotājam ir iespējams noteikt cik zīmes aiz komata ir jāieliek, lai pareizi aizpildītu dokumentus un ievērotu nepieciešamo precizitāti.

- Pilsētas ir klasifikators, ar kura palīdzību var papildināt uzņēmumu adreses;

- Realizācijas cenas  ir svarīgs klasifikators, kas palīdz veikt pārdošanu. Programmas lietotājam ir iespējams izveidot savu realizācijas cenu sarakstu un katrai no precēm noteikt kādas cenas tiks piedāvātas pildot pārdošanas dokumentus. Šīs pārdošanas cenas var būt piesaistītas uzņēmumam vai uzņēmuma tirdzniecības vietai. Turklāt katrai no cenām var pielikt atlaidi vai uzcenojumu atkarībā no

- Rajoni  un Pilsētas-  ir klasifikatori, kas palīdz noformēt adreses un sniedz vēl vienu šķērsgriezumu atskaitēm.

- Valūtas ir klasifikators, ar kura palīdzību ievada izmantojamo valūtu kursus pret uzskaites valūtu. Ir jāievēro to, ka valūtas kurs obligāti jāievada uz valūtas darījuma dienu. pretējā gadījumā programma ņems iepriekšējo ierakstu, kas var būt neaktuāls un radīs nepareizus norēķinus bilances kontos;

- Papildklasifikatori  ir nepieciešami, lai ievestu programmā papildus dokumentu noformēšanas iespējas. Tā, caur papildus klasifikatoriem ir realizēta PVN norēķinu sistēma par kokmateriāliem. Parasti papildus klasifikatorus pielieto SIA A.V.S. speciālisti, lai pielāgotu programmu lietotāju vajadzībām.

0.2. Uzņēmumi

Palīglīdzekļu sadaļā Uzņēmumi ir iespējams ievadīt dokumentu noformēšanai nepieciešamo informāciju un veikt nepieciešamās nostādnes, kas regulē cenas, kreditēšanas iespējas un citus uzņēmuma parametrus. Ja no uzņēmumu saraksta izvēlās kādu, tad parādās iespēja papildināt, redzēt, labot un dzēst sekojošu informāciju:

 Pamata parametri:

- uzņēmuma nosaukums. Ja uzņēmuma nosaukums ir lielāks par atļauto lauka lielumu (40 burti), tad iespējams nosaukumam izmantot arī licencei pienākošos vietu;

-  reģistrācijas numuri (uzņēmumu reģistrā un PVN);

- PLU (svītru) kods, ko kādreiz pielieto lai atrastu uzņēmumu, tā pavadzīmes, ja tās ir atzīmētas ar speciālu svītru kodu;

- uzņēmumam var būt piešķirta pielietojamā preču pārdošanas cena, kas tiek noteikta preču kartiņā. Ja tāda cena ir nozīmēta, tā "pēc noklusēšanas" tiks piedāvāta dokumentos, kas saistīti ar šo uzņēmumu. Ir jāatzīmē, ka katrai uzņēmuma -pircēja pārdošanas vietas (adresei) arī var piešķirt speciālu pārdošanas cenu;

- Rajons ir parametrs, kurš norāda kādā vietā (ārpus adresē norādītas) atrodas uzņēmums. Programmas lietotājs var izveidot savu rajonu klasifikāciju. piemēram, uzņēmums var izveidot 4 rajonus - Vidzeme, Zemgale, Latgale un Kurzeme. Tad atskaišu sadaļā ir iespējams redzēt pavadzīmju sarakstu un citas atskaites rajonu griezumos. Programmas lietotājs var pielietot rajonu griezumos, lai klasificētu maršrutus, pa kuriem tiek vestas preces. Tad, izrakstot pavadzīmes, tiek veidots gan pavadzīmju saraksts, gan preču saraksts, ko nepieciešams izvadāt pa konkrētu maršrutu. Tas atvieglina automašīnu iekraušanas darbu.

- apmaksas termiņš ir parametrs, kas automatizē pavadzīmju aizpildīšanas darbu. Ir jāatzīmē, ka apmaksas termiņš ir tikai rekomendējošs. Operators var to izmainīt pēc savas gribas katrā konkrētā dokumentā. Arī uzņēmuma kartiņā to var izmainīt.

- atlaide ir parametrs, kas pēc uzstādījuma kartiņā tiek piedāvāts izejošajās pavadzīmēs. Šis parametrs, tāpat kā apmaksas termiņš var būt nomainīts gan konkrētajā dokumentā, gan kartiņā;

- apmaksas veids ir parametrs, kas raksturo uzņēmuma samaksas kārtību. Tomēr, tas nenozīmē, ka uzņēmums kas paraksti maksā par produkciju skaidrā naudā, nevar samaksāt caur banku. Šajā gadījumā ievadot dokumentu, ir jānomaina apmaksas veids ar taustiņa F1 palīdzību dokumenta "cepurē". Apmaksas veida norāde, vispār, nav obligāta, bet gan tikai informējoša;

- līguma numuram un datumam ir arī informējošs raksturs. Paskatoties uzņēmuma kartiņā, var ātri "pasmelt" šo informāciju;

- pieļaujamā parāda summa ir parametrs, kas pēc attiecīgas nostādnes var signalizēt par pieļaujamās parāda summas sasniegšanu. Var arī nostādīt tā, ka programma nepieļauj izrakstīt izejošās pavadzīmes, ja tiek pārsniegta pieļaujamā parāda summa. Turklāt, pieļaujamo parāda summu var likt rēķināt kā rezultātu no cita uzņēmuma debitora parāda, saņemtām kredīta summām un savstarpēji samaksātiem avansiem.

- transporta pakalpojuma procents ir parametrs, kurš pie attiecīgas programmas nostādnes izejošajās pavadzīmēs automātiski rēķina transporta pakalpojumu summu, rēķinātu procentos no preču summas dokumentā.

Uzņēmuma kartiņā  ir iespējams ar taustiņa F2 palīdzību var ievadīt adrešu sarakstu. Parasti uzņēmumiem juridiskā adrese sakrīt ar tirdzniecības un ražošanas vietas adresi. Tomēr ir gadījumi, kad juridiskā (ofisa) adrese ir viena, bet noliktavas vai filiāles adrese (es) ir cita (as).   No uzņēmuma adrešu saraksta ar Enter taustiņa palīdzību var izvēlēties kādu no adresēm.  Tā rezultātā parādās adreses kartiņa. Kartiņā ir redzams, ka var ievadīt:

- klienta adreses unikālo kodu, kas varētu būt lietderīgs pie informācijas sūtīšanas - saņemšanas un citādāk, lai analizētu uzņēmuma adreses "uzvedību";

- ar taustiņa F1 palīdzību kartiņā var ievadīt adreses valsti un teritoriju (tikai Latvijas), izmantojot standarta klasifiukatorus;

- pilsētas un ielas nosaukumus var ievadīt attiecīgajās adreses ailēs arī bez klasifikatora izmantošanas. It sevišķi tad, kad adreses teritorija (pilsēta) nav klasificēta, piemēram, ārzemju uzņēmumiem;

- adreses kartiņā ir iespējams ievadīt (piestiprināt adresei) aģentu. Tas nozīmē to, ka rakstot pavadzīmes šai adresei (tirdzniecības vietai) pavadzīmes "cepurē" automātiski parādīsies šī aģenta uzvārds.

- lai varētu ātrāk kontaktēties ar citu uzņēmumu ofisu vai filiāli, adreses kartiņā ir paredzētas vietas, kur var ievadīt informāciju par tālruņiem, fax, teleksiem. Pēdējo mūsdienās izmanto lai ievadītu Internet adresi;

- adrešu kartiņa ir iespējams ievadīt šīs tirdzniecības vietas pielietojamās cenas un apmaksas termiņu. Tas dod iespējas rakstot izejošās tirdzniecības  vietai pielietot individuālās cenas un speciālos šai vietai pielietojamos apmaksas termiņus.

Uzņēmuma kartiņas ietvaros var ievadīt banku norēķinu kontus (taustiņš F3).  Ekrāna lejas daļa ir redzams, ka banku sarakstu var papildināt (Ins), dzēst (Del) un izlabot (F1). Ja programmas lietotājs izvēlas bakas kontu saraksta papildināšanas režīmu, viņam tiek piedāvāts banku klasifikators, kuru arī ir iespējams papildināt. Tad kad izvēlēta banka, var ievadīt bankas kontu un arī subkontu, ja tas ir nepieciešams. Uzņēmuma, arī programmas lietotājam, iespējams ievadīt vairākus bankas kontus. Ir jāiegaumē, ka, ievadot Valsts kases kontu, uz kurieni tiks maksāts PVN, ir jānorāda, ka summas, kas tiks maksātas šajā kontā nav jāiekļauj PVN pielikumā., kas ir paredzēts Bilances programmā.

0.3. Cilvēki

Cilvēki ir fizisko personu datu bāze, kas izveidota līdzīgi juridisko personu datu bāzei. Cilvēku saraksta lejas daļā ir redzams datu bāzes ieraksta unikālais numurs. Tas ir vajadzīgs dažādu programmas funkciju nodrošināšanai un informācijas analīzei. Sakarā ar to, ka uzņēmuma  attiecības ar citām juridiskām personām un fiziskām personām būtiski neatšķiras, tad arī cilvēka kartiņa satur līdzīgus laukus informācijas ievadam. Uzņēmuma reģistrācijas numura vietā cilvēka kartiņā ir personas kods, pases, nodokļu grāmatiņas vai patenta apliecības dati. Papildus var ievadīt cilvēka ieņemamo amatu un piederību aģentu grupai, kas noder atskaišu sadaļā. Informācija par Adresi(-ēm) un banku rekvizīti fiziskām personām tiek ievadīta līdzīgi juridisko personu banku rekvizītiem un adresēm.

Cilvēku kartiņas augšējā daļā ir redzams taustiņa F10 apraksts "Parole". Ja programma tiek palaista ar administratora paroli, kļūst iespējams katram no cilvēkiem (uzņēmuma darbiniekiem) piešķirt paroli un programmas iespēju lietošanas līmeni. Katram no programmas lietotājiem var piešķirt vienu no 7 lietošanas līmeņiem. Savukārt tas pēc sistēmas administratora nostādnes ļauj izmantot vai aizliedz izmantot jebkuru no programmas meņu rindiņām Atskaišu, Ievada un Palīglīdzekļu sadaļās. Par to ir aprakstīts smalkāk dokumentācijā, kas domāta sistēmas administratoram.

0.4. Preces

Preces ir svarīgs Noliktavas klasifikators, kas būtiski ietekmē pirkšanas - pārdošanas un citus preču kustības veidus uzņēmumā. Ja palīglīdzekļos izvēlas Preces, parādās preču saraksts, kurā redzamas sekojošas kolonas:

- nomenklatūra - preču grupas kods, kas tika aprakstīts iepriekš;

- preces kods ir programmas lietotāju piešķirtais preces kods, kas bieži vien ir par pamatu ātrai meklēšanai, kādreiz drukājas preču dokumentos. kad to vēlas programmas lietotājs;

- preces nosaukums;

- preces mērvienība, par kuru tika rakstīts iepriekš;

- kolona "Pārdošanas cena" parāda preces kartiņas pārdošanas cenu. Turpmāk tiks aprakstīts kartiņas pārdošanas cenas rašanās mehānisms;

- preču atlikums parāda attiecīgajā noliktavā. Ekrāna augšējā labajā daļā parādīts noliktavas nosaukums ar iespēju (taustiņš F2) izmainīt noliktavu un attiecīgi arī informāciju par atlikumiem tajā;

Ar taustiņu F5 palīdzību (redzams ekrāna augšējā kreisajā daļā)  var izmanīt atlikumu rādīšanas datumu. Ja to izmaina, programma parāda atlikumus, kas bija uz izvēlēto datumu izvēlētai programmai. Darbam ar preču sarakstu vēl ir šādas iespējas:

- ar Enter (izvēle) vai ar taustiņa F1 palīdzību var izsaukt ekrānu, kurā var redzēt smalkāku informāciju par preci. Tā ir informācija par preces kodu, kas tika pieminēts iepriekš. Ekrānā ir redzams arī unikālais kods, ko parasti pielieto, lai kodētu ar preces izgatavotāju vai piegādātāju savstarpēji saskaņoto preču klāstu. Tad ir vieglāk gatavot preču pasūtījumus, veikt pārrunas par precēm, ja uzņēmumiem ir vienota kodēšanas sistēma. Savukārt preces kods, kas ir parādīts kā pirmais ekrānā var strādāt lokāli, uzņēmumā kur strādā programma un šis kods ir pazīstams operatoriem. Ekrānā vēl ir redzams svītru koda lauks. To izmanto, lai pielietotu mazumtirdzniecība un arī vairumtirdzniecībā arvien plašāk pielietojamos skenerus un kases aparātus, kas pieslēdzami pie datora.

Ekrāna ir redzams, ka precēm (izmantojot taustiņu F1) ir iespējams piešķirt nomenklatūru (preču grupu), kas ir aprakstīta iepriekš.  Precēm var norādīt derīguma termiņu dienas. Tas nozīmē, ka saražotai preču partijai būs piešķirts derīguma termiņš pēc tik daudz dienām, cik norādīts derīguma termiņa ailē. Tām precēm, kas nav saražotas uzņēmumā, bet ir ienākušas no ārienes, ir jānorāda partijas derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma vai pavaddokumentos.

Uz ekrāna ir redzams, ka ir iespējams ievadīt informāciju par preces mērvienību (taustiņš F1), kaloritāti, tilpumu, svaru un daudzumu iepakojumā. Šie parametri palīdz veikt loģistikas darbu, rēķinot automašīnas kravas svaru, preču aizņemto tilpumu, pie pārtikas produktiem rēķināt ēdienu kaloritāti, ja tos gatavo no produktiem, kuriem norādīta kaloritāte.

Ekrānā ir redzams, ka programmas lietotājs var norādīt preces PVN likmi. Prece var būt neapliekama ar PVN, ar 18%, 9% vai kādu citu likmi, ja tādā parādīsies. Tas nozīmē, ka pildot dokumentus ar šādām dažādu likmju precēm, programma pareizi veiks PVN norēķinu saskaņā gan ar parādītajām likmēm, gan saskaņā ar dokumentu tipveida kontējumiem.

Preces pēc savas būtības var būt materiāli, pamatlīdzekļi, iepakojums, mazvērtīgais materiāls. Norādot to, arī pareizi noregulējot tipveida kontējumus, programma automātiski veiks pareizu kontu korespondenci, nerūpējoties par to dokumenta ievadīšanas laikā.

Precei var norādīt vēlamās minimālo un maksimālo rezervi. Tas ir nepieciešams, lai, no vienas puses nepieļautu stāvokli, kad ražošanai nepieciešamās preces negaidot izbeidzas. No otras puses nav vēlami preču virsnormatīvie krājumi, kas nevajadzīgi saista uzņēmuma apgrozāmos līdzekļus. Atskaitēs, kas tiks parādītas turpmāk,  ir redzams, kuras preces ir sasniegušas pieļaujamās krājumu robežas.

Piezīmes lauks parasti tiek izmantots, lai smalkāk aprakstītu preču īpašības, pierakstītu preces nosaukumu ārzemju valodā, speciālos kodu  un citai neformālai informācijai par preci.

Ekrānā lejas daļā  ir redzams dažādas cenas:

- uzskaites cenu kolona, kurā ir parādīts iepriekšējās preču partijas uzskaites cena. Ir jāpiezīmē ka preces programmā tiek uzskaitītas partijās. Katrai preču partijai var būt savs piegādātājs, piegādes vai izgatavošanas datums, derīguma termiņš, sērijas, kvalitāti apliecinošs dokuments un citi parametri. Pamatlīdzekļiem ir vēl virkne parametru, kas ir aprakstīti citā instrukcijā. Parasti preces "kustas" pēc FIFO (first income, first outcome - pirmais ienāk, pirmais aiziet). Taču programmu var  noregulēt vadīt preču kustību savādāk. Var piedāvāt programmas lietotājam izvēlēties, kādu preču partiju, no noliktavā (cehā) esošām tagad pārdot, norakstīt, pārvietot.  Neskatoties uz to, ka programma strādā ar preču partijām, atskaitēs ir iespējams redzēt preču atlikumus un kustību  tā saucamajās vidēji svērtajās cenās. Atskaiti var pieprasīt gan preču partiju griezumā, gan preču nosaukumu griezumā. Otrajā gadījumā atskaitēs prece tiks rādīta ar vienu rindiņu. Preču uzskaites cenas un pārdošanas cenas tiks rādītas kā vidēji svērtās. Katras partijas skaits un cena ietekmēs vidēji svērtās cenas lielumu ar savu skaitu un cenas lielumu.

- uzskaites cenas limits ir parametrs, ko izmanto lai kontrolētu maksimāli pieļaujamo iepirkuma cenu precei. Atskaitēs ir iespējams redzēt kādas preces un kādos dokumentos ir pārsniegušas šo parametru;.

- pārdošanas cena ir kartiņas, vai bāzes cena, kura tiek sūtīta uz kases aparātu. Parasti tā ir pamata cena no kuras tiek rēķinātas pārējās pārdošanas cenas.

Preču sarakstā, izmantojot ekrāna lejas daļā aprakstītos taustiņus,  ir iespējams:

- preces kartiņu (taustiņš F3) - atskaiti par preces kustību (ienākšana, aiziešana, ražošana jebkurā laika diapazonā un noliktavu griezumā);

- F4 - realizācijas cenas      ir tabula, kurā ir iespējams ievadīt un izmainīt preces realizācijas cenas kārtībā, kas ir aprakstīta attiecīgajā klasifikatoru  sadaļā.    

- F6 - price list - cenu lapa, ko var izsaukt un pēc vajadzības noteikt kāda grupas (grupu) cenas ir nepieciešams rādīt. Cenu lapu, ko ģenerē programma var papildināt ar uzņēmuma Logo, ja to nosūta uz Word vai Excel failu. Turpmāk tiks aprakstīts, kā tas tiek darīts. Cenu lapu vēl var izdrukāt uz printera, no Word vai Excel faila nosūtīt kā faksu.

- F7 - atlaides ir izvēle, kurā iespējams kādai precei, preču grupai vai visām precēm samazināt vai palielināt kādu pārošanas cenu vai visas pārdošanas cenas. Tas ir nepieciešams, kad uzņēmums organizē cenu atlaides akcijas;

- F9 - nomenklatūra ir taustiņš, ar kura palīdzību iespējams izdalīt no kopējā preču saraksta nepieciešamo preču grupu. Tas ir lietderīgi tad, kad vēlas ievadīt programmā tikai kādas vienas grupas preces. Preču saraksts šajā gadījumā "saīsinās". Tas atvieglina vajadzīgo preču meklēšanu.

0.5. Noliktavas

Noliktavas programma var strādāt ar pietiekoši lielu atsevišķu noliktavu skaitu. Palīglīdzekļu noliktavu sarakstu var papildināt (Ins), labot (F1) un dzēst, ja tas ir nepieciešams. Par katru no noliktavām, ja nospiež taustiņu Enter,  var ievadīt sekojošu papildus informāciju:

- Noliktavas nosaukums;

- Noliktavas atrašanās adrese;

- Noliktavas atrašanās rajons,

- Pie noliktavas "piestiprinātais" aģents, uzņēmuma - programmas lietotāja darbinieks;

- Pielietojamās cenas ir  vieta, kur var norādīt kādas pārdošanas cenas ir "piestiprinātas" pie konkrētas noliktavas. Piemēram, ja noliktava ir mazumtirdzniecības veikals, tad šim veikalam var piestiprināt mazumtirdzniecības cenas, kas pienākas šim gadījumam. Arī nosakot kādu cenu, uzņēmuma vadītāji nosaka ar kādu cenu (ne mazāk un ne vairāk) ir jāpārdod preces šajā tirdzniecības vietā. Arī iekšējā pārvietojuma izdrukā, kurā tiek prasīta pārdošanas cena, attiecīgajā kolonā tiks rādīta tieši šī noliktavas (saņēmējas) pārdošanas cena.

- Licence ir vieta kur var ievadīt tirdzniecības vietai piešķirto licenci, atļauju vai kādu citu sertifikātu. To var izmantot pie dokumentu formēšanas, kas tiks aprakstīts turpmāk;

- Noliktavas kartiņā var norādīt noliktavas pārziņa uzvārdu un vārdu, kas pie attiecīgas regulēšanas palīdz noformēt dokumentus. Tā, piemēram, šo informāciju var izmantot speciālās pavadzīmju formās, par ko tiks rakstīts turpmāk;

- lauks uzskaites - pārdošanas cenas norāda, kādas cenas rādīt preču sarakstā;

- meklēt pēc koda vai pēc nosaukuma. Programmā ir iespējama ātra meklēšana pēc koda, nosaukuma, arī konteksta meklēšana. Bieži programmas lietotāji zina, kā galvenokārt viņi vēlēsies meklēt preces. Ar šo nostādni tiek pateikts, kā konkrēti šajā noliktavā tiks meklētas preces;

- vēl var norādīt vai preces kods būs parastais vai unikālais.

0.6. Palīglīdzekļu papildus iespējas

Palīglīdzekļu papildus iespēju sadaļa ir reti izmantojams palīglīdzekļu klāsts. Tas attiecas uz pārrēķiniem programmas problemātisko situāciju gadījumos, uz datora perifērijas darbu ar programmu. To iespējams veikt ar pielietojot AVS palīdzības dienestu, kas būs aprakstīts vēlāk.