Attēlu rezultāti vaicājumam “zivju pārstrāde”

                     Zivju prstrde

1. Zivju prstrdes automatizcija

2.Garneu tršanas uzskaite ar darbinieku RFID uzskaiti

3. Zivju produkcijas maršana un uzskaites