Jauna PVN deklarēšanas sistēma ar iestāšanos Eiropas Savienībā

Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā ir izstrādāta jauna PVN uzskaites un deklarēšanas sistēma. Par pamatu tika paņemts Likums par PVN, tā papildinājumi un metodiskie norādījumi PVN deklarācijas un pielikumu aizpildīšanas metodiskie norādījumi, kurus izstrādāja Valsts Ieņēmumu Dienests. Jaunas PVN deklarēšanas sistēmas pamatā ir tas, ka grāmatvedis pats var sagatavot deklarācijas formu aizpildot rindiņas un kolonas ar formulu palīdzību.  

1. Deklarācijas formas iestādīšana.

PVN deklarācijas formas iestādīšana notiek AVS bilances programmā Datu Skatīšanas sadaļā "PVN atskaites".

Ja izvēlās PVN deklarāciju atskaiti, tad sākumā parādās atskaites iestādāmā PVN deklarācijas forma.  Tajā redzamas PVN deklarācijas rindas, kas sanumurētas tāpat kā tas ir apstiprinātajā PVN deklarācijas formā. Lai PVN deklarācija būtu sastādīta pareizi ir jāiestāda katras rindiņas formulas. Katrai rindiņai var būt ierakstīta formula, kas var būt uzņēmuma attiecīgo kontu vai subkontu summa vai arī citu rindiņu summa. Katras rindiņās formulu var ievadīt ar taustiņa F1 palīdzību. 

Lai koriģētu vai ievadītu aprēķina formulas, pēc F1 nospiešanas, var izvēlēties kādu no rindiņām un papildināt vai labot to ar Enter taustiņa palīdzību. Tad parādās iespēja ievadīt un labot sekojošu informāciju par izvēlēto rindiņu:

Rindu grupa - rindiņas virtuāli sadalītas 4 grupās, kas PVN deklarācijas atskaitē nodalītas ar horizontālu līniju;.

Kārta - kārtība, kādā rindiņa rādāma deklarācijā;

Rindas kods – rindas kods, kas ir redzams apstiprinātajā PVN deklarācijas formā;

Rindas nosaukums – rindas nosaukums, kas ir redzams apstiprinātajā PVN deklarācijas formā;

Aprēķina formulas ievada ekrānā vēl ir redzams:

    Darīj.vertība - kur nepieciešams ievada formulu;

    Apreķ. PVN- kur nepieciešams ievada formulu;

    Priekšnod.- kur nepieciešams ievada formulu;

Darījumi – ir iespēja ar klasifikatora palīdzību noteikt darījuma veidu - Latvijas robežās, Eiropas Savienībā vai visus darījumu.

Ar  pasvītrojumu – Y – ja pēc rindiņas ir jāparāda rindiņu grupu nodalošā līnija.

                                N – ja pēc rindiņas nav rindiņu grupu nodalošās līnijas

Šāda PVN deklarācijas iestādīšanas sistēma ļauj iestādīt esošo PVN deklarācijas sistēmu, kā arī bez grūtībām veikt turpmākās izmaiņas PVN deklarācijā. Sistēmas "mīkstumu" nodrošina tas, ka PVN deklarācijas rindiņas tiek iestādītas ar uzņēmuma esošā kontu plāna bāzes. Tam nav nepieciešams kontus un kontējumus.

Formulu ievadīšanas piemēri.

 1. Lai parādītu, ka rindā ir jāievada citu rindiņu summa vai starpība un ir nepieciešams veikt norādi uz citām rindiņām, tad formula tiek rakstīta sekojošā veidā:

R(41)+R(42)+R(43)+R(50)+R(51)

vai

            R(61)+ R(62)+ R(63)+ R(64)- R(66)+ R(67)+ R(68)               

 

2. Lai norādītu, kāda konta debeta vai kredīta apgrozījums ir jārāda attiecīgajā rindā, formulas pierakstam ir jābūt sekojošā kārtībā:

            KA(f6110)+ KA(f6120) vai

KA(f6110+f6120), kur

KA – nozīmē konta kredīta apgrozījumu. f - nozīmē, ka tiek ņemts faktiskais konta apgrozījums, nevis plānotais, kas ir iespējams uzņēmumos, kas pielieto AVS budžeta (plānošanas) iespējas.

 DA(f5721.0+f5721.2) – DA – nozīmē konta debeta apgrozījumu, 5721.0 nozīmē to, ka formulā tiks rēķināts tikai tie apgrozījumi, kriem nav subkonta. Savukārt 5721.2 norāda uz to, aprēķinā tiks kļauti tikai  5721 subkonts 2    

 3. Formulās var tik pielietotas citas matemātiskas darbības Piemēram, rindiņa 66 var būt uzrakstīta sekojošā kārtībā  

            R(49)/ R(40)* 100

            Vai rindiņa  55 - R(50)* 0.18

4. 70 un 80 rindiņas pēc esošās PVN deklarācijas aizpildīšanas noteikumiem ir uzrakstītas pareizi un nav maināmas:

            70-я : POS(R(69))-R(59))

            80-я : POS(R(59))-R(69))

Tas nozīmē, ka 70 vai 80 rindiņas tiek pildītas pēc aprēķina, kurš parāda 59(S) un 69(P) rindiņu sakarības. Ja P>S aizpilda 70 rindiņu, ja P<S aizpilda 80 rindiņu.

Pēc katras deklarācijas rindiņas formulu aizpildīšanas, visas rindiņas sniegs pieprasīto rezultātu. Ja tomēr grāmatvedis vēlēsies deklarācijā ievadīt kādu savu speciāli aprēķināto informāciju (piem. rindiņa 68), ar Enter taustiņa palīdzību var ievadītu jebkuru summu. Deklarāciju var izdrukāt ar ar taustiņu Ctrl+P kombināciju.  Līdzīgā veidā tiek drukāta arī jauna PVN pielikuma forma, kas tiek izsaukta tajā pašā Bilances Datu skatīšanas sadaļā. Informācija pielikumā tiek ņemta automatiski.

2. VALSTU KODU IEVADĪŠANA
Lai bilances programma varētu atšķirt darījumus ar Eiropas Savienības  valsu uzņēmumiem no citiem darījumiem un pareizi attiecināt tos PVN deklarācijas un pielikuma rindiņās, ir nepieciešams pareizi kodēt valstis. Tādēļ valstu klasifikators ir papildināts ar valstu kodiem un piederību kādai no kopienām, t.sk. arī Eiropas Savienībai. Šis klasifikators ir modernizēts speciāli, lai varētu izpildīt jaunas PVN deklarācijas un pielikumu prasības.

Lai modernizētu valstu klasifikatoru un ievadītu valsts piederību kopienai, esot valstu sarakstā ir jānospiež Enter:

Ar taustiņa F1 palīdzību ir iespējams atzīmēt piederību kopienai:

Ar to var atzīmēt valstu iestāšanos un izstāšanos no kopienas, ne tikai Eiropas Savienības.

Ja programmas lietotājs pareizi ievada valsts kodu uzņēmuma adresē, un uzņēmums atradīsies Eiropas Savienības teritorijā, tad preču pārvietošana, PVN norēķins, un arī PVN deklarācija pildīsies pareizi automātiski.

 

3. UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS VIETAS VALŪTAS IEVADĪŠANA

Lai pilnībā izpildītu prasības, ko izvirza PVN pielikuma aizpildīšanas noteikumi, dokumentā ir jāievada uzņēmuma reģistrācijas vietas valsts valūtas nosaukumu. Tādēļ dokumenta kartiņā ir paredzāta vieta, kurā tas tiek ievadīts, izmantojot esošo valūtas klasifikatoru.

Tas ir jaunums AVS programmas dokumenta ievadā sadaļā.