1-3                                       Instrukcija darbam ar AVS lopkautuves programmu cehā

Att1.

          A. Cūku kaušanas procedūra:

  1. Izvēlas novietnes kodu, no kuras ienākošās cūkas tiek kautas (Nospiež pogu “Novietnes numurs” )

  2. Parādās kaujamo cūku saraksts: 3. Kad liemeņi (1 vai 2pusliemeņi) pēc apstrādes nonāk uz svariem, jānospiež jebkuras cūkas poga, kurā ir parādīts kods un dokumenta numurs, ar kuru cūka ienāca kautuvē.

2-3 4. Pēc pogas nospiešanas izvēlētas cūkas informācija pāriet Att.1. Redzamajā sarakstā.

5. Jānospiež poga svērt. Tā rezultātā elektronisko svaru informācija “pāriet” att.1 redzamajā sarakstā ailē svars pēc apstrādes ailē.

6. Ja kaut kādu iemeslu pēc svari nestrādā, vai nenodod informāciju programmai, svaru var ievadīt nospiežot pogu “Svērt manuāli”. Tad parādās ciparu klaviatūra, ar kuras palīdzību var ievadīt svaru rokas režīmā.

7. Lai noteiktu cūkas klasi, var pielietot speciālu aparatūru, kuras informāciju var ievadīt ar pogu E, U, R, S, O un P palīdzību (ekrāna labajā apakšējā daļā)

8. AVS ir paredzēta klases noteikšana ar “lineāla” metodes palīdzību. Tādēļ ir jānospiež taustiņš “Izmēri” (att1) Ta rezultātā par ādas iespēja ievadīt divus muskuļa mērījumus

Kad izmēri ievadīti, programma automātiski nosaka cūkas klasi un ieraksta aile Klase svermās cūkas rindiņā.

9. Kad cūka nosvērta un noteikta tās klase, var izdrukāt uzlīmi un ķerties pie nākamās cūkas svēršanas un mērīšanas. Tādēļ ir jānospiež poga “ Uzlīme, nākamais”. Ta rezultātā izdrukājas uzlīme un atkal parādās kaujamo cūku saraksts

10. Avārijas gadījumiem, ja notiek kļūda ir iespējams izmantot pogu “Atcelt”, kas ļauj noņemt pēdējo darbību, svērt un mērīt cūku vel reizi. Ja nospiež ar pirkstu uz jau apstrādāto cūku saraksta, rodas iespēja izdrukāt uzlīmes vēl reizi.

3-3 B Liellopu kaušanas procedūra

Lai pārietu uz liellopu kaušanas procedūru, ir jānospiež poga ar stilizētu cūkas attēlu. Rezultātā parādās jauns ekranēs:

Att2.