Kautuves tehnoloģiskā shēma

Zemāk parādīta tipiska lopkautuves tehnoloģiska shēma:

Tehnoloģiskajā shēmā ir redzams, ka lopi ienāk novietnē un tiek piereģistrēti programmā, ievadot tajā ieejošās pavadzīmes.

1. Ja ienāk liellopi, tad pavadzīmei klāt ir pieliktas lopu pases ar identitates numuriem un citiem lopa parametriem un lopa pārvietošans uz kautuvi pabvaddokumnets. Par katru liellopus lops ir jāievada krotalijas numurs, lopa kategorija un svars. Novietnes numurs, no kurienes nāk lops iet no lopu piegādātaja kartiņas

2. Ja ienāk cūkas, tad programma tiek ievadīts kopīgs cūku skaits un svars. Programma automātiski piešķir cūkas unikālo kodu un izrēķina katras cūkas varu, kas pirms kaušanas tiek aprēķināts kā vidējs no visām ienākušām cūkām. Novietnes numurs tāpat kā liellopu gadījumā no piegādātāja kartiņas.

3. Kad liellops ir nokauts un apstrādāts, pie liemeņa priekšējām kājām tiek piestiprinātas krotalijas, lai programma “atpazītu” liellopu pēc uz krotālijām izdrukātā svītru koda.

3. Cūku liemeņiem pēc nokaušanas un apstrādes svītru kodi tiek piešķirti un izdrukāti kaušanas rindas kārtībā.

4. Kad liellopa pus liemeņi uzbrauc uz sliežu svaru tveršanas vietas, programmas operators ar pieskaru ekrāna palīdzību ievada nepieciešamo informāciju, noskenē krotalijas numuru un nosver pus liemeni. Programma izdrukā uz speciālas svītru kodu mašīnas (skat att.) vajadzīgo uzlīmju skaitu un ir gatava nākama pus liemeņa svēršanai. Uzlīmes tiek piestiprinātas pie liemeņa.

5. Cūkas pus liemeņus nosver līdzīgi, tikai ievadāmās informācijas apjoms un uzlīmju skaits ir mazāks. Uzlīmes piestiprina pie liemeņa.

6. Visi liemeņi ar uzlīmēm tiek pārvietoti uz saldētavu.

7. Gatavās produkcijas realizācija notiek ar speciālas programmas palīdzību. Tajā tiek ievadīta jauna pavadzīme un skenēti, vai ievadīti manuāli liemeņu uzlīmju svītru kodi. Realizācijas laikā tiek veikta liemeņu svēršana. Kad pavadzīme ir izrakstīta, no noliktavas tiek norakstīts nosvērtās gatavās produkcijas daudzums un konkrēti lopu liemeņi. Tiek noteikti arī katra liemeņa glabāšanas laika notikušie zudumi.