AVS skenera programma Kautuves uzskaitei

Saturs

Ievads

1. Barman uzbūve

2. Programmas darbība


Ievads

Sakarā ar to, ka AVS ir papildinājusi Kautuves programmu ar subproduktu uzskaiti ( skatīt šeit), tika uzrakstīta programma intelektuālajam pārnesamam terminālam (Barman). Programma, skenējot ar Barmeni marķētus liemeņus un subproduktus, veido ražošanas un realizācijas dokumentus

Att.1Attēlā ir redzams Barman, krotālijas un subproduktu marķieris, kurus drukā AVS kautuves programma liellopu un cūku klasifikācijas brīdī. Attēlā redzamās krotalijas piederēja Latvijas un Igaunijas liellopiem. Kautuves programma skenē arī citu valstu liellopu krotālijas. Uz subproduktu uzlīmēm nav produkta nosaukuma vai cita apraksta, jo klasifikācijas brīdī nav zināms kuras no uzlīmēm tiks pielietotas katram no subproduktiem Subproduktu saraksts redzams zemāk

Subproduktu saraksts:

Tab.1

Npk

Subprodukta nosaukums

Govs

Bullis

%

Npk

Cūka

%

1

Liemenis

x

x

%

1

x

%

2

Mēle

X

X

%

2

X

%

3

Aknas

X

X

%

3

X

%

4

Sirds

X

X

%

4

X

%


Kājas
5

X

%5


Galva

Vaigi

Atgriezumi

Ausis

Barība dzīvniekiemX
X


%


6

7

8

9

10

x

x

X

X

X

%

%%

%

6

7

Plaušas

Kuņģis

X

X

X

X

%

%

11

X

%


8

Nieres

X

X

%

12

X

%

9

Diafragma

X

X

%
10

Aste

X

X

%

13

X

%

11

Sēklinieki


X

%
12

13

14

Tesmenis

Tauki

Āda

X

X

XX

X

%

%

%14X%2. Barman uzbūve


Att.2

Barman ir pārnesamais dators ar lāzer skeneri, kurā strādā speciālas uzskaites programmas. Barman ir vadu un bezvadu savienojums ar stacionāriem datoriem, kuros strādā AVS Kautuves un Noliktavas programmas.

Barman ir aprīkots ar klaviatūru, kura būtiski atšķiras no datora klaviatūras. Tai ir mazāki taustiņi un burtu ievadīšana ir diezgan apgrūtināta. Tādēļ AVS ir paredzējusi tikai skenera izmantošanu un ciparu ievadu, kuri ir diezgan ērti ievadāmi.

Uz klaviatūras ir redzams taustiņš Scan , pēc kura nospiešanas tiek skenēts krotālijs vai subprodukta marķieris.

Esc taustiņš uz Barman (kreisajā augšējā malā) nozīmē to pašu, ko Esc stacionārā datorā – atteikties, beigt kādu darbību;

Enter – apstiprina ievadīto informāciju vai izvēlēto darbību;

BKSP – tas pats kas Back stacionārajā datorā;

Sarkanā poga labajā apakšējā malā ir Barman ieslēgšanas izslēgšanas poga.


Noliktavas uzskaites programmas tehnisko savienojumu ar Barman organizē AVS projektā vadītājs. Programmas lietotājam atliek tikai izvēlēties Noliktavas Eksp/Imp sadaļā “Mobilās ierīces” “Pilna datu apmaiņa” (attēls zemāk)

Att.3


Šajā gadījumā uz Barman tiks nodots aktuāls preču saraksts. No ierīces uz datoru tiks nodoti ražošanas akti vai izejošās pavadzīmes (skat turpmāk)

Attēlos 1 un 2 vēl ir redzams irbulītis, ar kura palīdzību var vadīt programmu, uzspiežot ar irbulīti skārienjūtīgā ekrāna aktīvajos logos. Par to vairāk programmas darbības aprakstā.

!!! Uzmanīgu !!! katras darba dienas beigās neaizmirstiet ielikt Barman bāze, lai uzlādētu akumulatorus nākamai darba dienai.


2. Programmas darbība

    Att 4

Att. 4 ir redzams, ka Barman ir iespēja lietot Internet, sūtīt vēstules, skenēt svītru kodus un lietot citas Windows Mobile (CE) iespējas. Ja Programmas operators ar irbulīti vai ar pirksta nospiež uz ikonas “Kautuve”, palaižas speciāla Barman programma


Att.5
Att. 5 ir redzams , ka Programma uzreiz ir gatava skenēt marķētās preces. Ekrāna augšējā daļa ir redzams Aqua krāsas laukumiņš, kurā ir redzams dokumenta veids “Ražošana”, domāts ražošanas akts. Barman automatizēti veido ražošanas aktus un izejošās pavadzīmes. Nospiežot ar pirkstu šajā lauciņā, var izvēlēties citu dokumenta veidu – Izejošās pavadzīmes. Ekrāna lejas daļā ir redzamas tikai 3 izvēlnes, lai Programmas lietotājam būtu vienkārši un ērti strādāt ar tādu diezgan sarežģītu ierīci:

Beigt darbu – iziet no programmas. Informācija par svērtām un skenētām precēm paliek Barmanī kamēr to neielasa Noliktavas Programmā

Pozīcijas - neliela atskaite par visām, skenētam preču pozīcijām, kuras no ielasītas Noliktavas programmā

Atcelt [Del] ievadīto informāciju. To pielieto, ja kāds skenējums bijis nepareizs (nepareizi ievadīts svars vai preces nosaukums)


Preču uzskaite ar Barman notiek sekojošā kārtībā


Att. 6


Attēlā 6 ir redzams, ka subprodukts ar marķiera svītru kodu 060269310087 ir skenēts un gaida uz svara un produkta nosaukuma ievadu. Marķēts produkts tiek nosvērts uz svariem un svars tiek ievadīts ar klaviatūras palīdzību.


Klasificēts preces nosaukums tiek izvēlēts, kā tas tika minēts iepriekš, nospiežot Aqua lauku Prece.

Tā rezultātā parādās preču saraksts, no kura ar irbuli vai pirkstu (kā kuram ērtāk ) tiek izvēlēta vajadzīgā.

Att. 7Kad svars un preces nosaukums ir ievadīti, parādās taustiņš Enter, kas ļauj skenēt nākamo preci

Att. 9

ja vēlas paskatīties, kas ir paveikts, kādas svēršanas ir notikušas, izvēlās taustiņu “Pozīcijas”

Att.9
Līdzīgā veidā var caurlūkot Izejošajās pavadzīmēs skenēto preču sarakstu

AVS

2014. gada februāris