Instrukcija programmas instalācijai (AVS projekta vadītājam)

  1. Saglabāt esošo informāciju uz rezerves nesējiem, pārbaudīt saglabāšanas sistēmas darbību

  2. Ievadīt paroles ciparu veidā tiem darbiniekiem, kas strādās uz skārienjūtīgiem ekrāniem piem 123, 124, 133 un piedāvāt tās turēt slepenībā, lai nenotiktu kaut kādi pārkāpumi

  3. Izveidot AVS direktorijas kopiju

  4. AVS.set papildināt ar sekojošu sekciju

[NordicPlast]

SvariPort=1

TemplateFile=template.txt

DataFile=data.txt

Nomenkl1=2000

Nomenkl2=3000

PrinterName=Zebra GK420d

  1. Veikt programmas testa ekspluatāciju

  2. Tiek noregulēts RFID termināls ķīpu inventarizācijai (ERKE variants)

    Tiek pielāgots HoneWell skeneris gatavās produkcijas realizācijai un inventarizācijai.