AVS Kalendārs SPA un skaistumkopšanas salonu darba uzskaitei

                                                                Apraksts un darbības instrukcija

Ievads

AVS programma Kalendārs SPA un skaistumkopšanas salonu darba uzskaitei (Programma) ir izstrādāta, pamatojoties uz bāzes programmu Kalendārs (http://www.avs.lv/Kalendars/CRM.html) Programma ir vienkāršots Kalendāra variants. Tas izdarīts tādēļ, lai apkalpojot SPA salona klientus, nenotiktu darba kavēšanas, ātri tiktu pieņemti pasūtījumi un sagatavoti apmaksas dokumenti. Programmas “fonā notiek un materiālu pārdošana un norakstīšana. Programma piedāvā virkni atskaišu par klientu apkalpošanu, meistaru darbu un salona materiālu apriti un Bruto peļņu. Smalkāku informāciju par salona darba efektivitāti var iegūt kopā ar SPA uzskaites programmu, izmantojot Bilances un citas AVS uzskaites programmas.

1. Pasūtījumu apstrāde:

Palaižot Programmu, parādās sekojošs ekrāns:
Attēlā ir redzams nedēļas kalendārs ar notikumiem. Dzelteni iekrāsoti ir notikumi, kuros pieteicies klients nav ieradies norunātajā laikā. Aqua krāsā atzīmēti pakalpojumi, kas ir sākušie, bet nav pabeigti. Tas nozīmē to, ka klients ir ienācis salonā, bet pakalpojums vēl nav sniegts (ir procesā) un samaksa nav saņemta. Bezkrāsaini notikumu apzīmējumi kļūst tad, kad pakalpojums ir sniegts un samaksa ir notikusi. Notikums ir iegājis pakalpojumu vēsturē.

Ekrāna augšējā kreisajā stūrī ir redzams, kā var uzlikt filtrus uz uz ekrāna redzamo informāciju:

Ar fitru palīdzību var izvēlēties kādu klientiem un redzēt visus notikumus, saistītus ar viņu. To var izdarīt uzklikšķinot ar peles taustiņu uz aqua lauka “Visi Klienti”. Tad Programmas lietotājam tiks piedāvāts visu klientu saraksts, no kura vajadzīgo var atrast nospiežot vajadzīgos klienta uzvārda burtus. Meklēt var arī pēc vārda vai uzvārda konteksta. Pēc noklusēšanas tiek rādīti visu klientu notikumi.

Līdzīgā veidā var atfiltrēt kādu no pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējiem (izpildītājiem, meistariem, ārstiem) vai pa struktūrvienībām. Pēdējā izvēle ir lietderīga gadījumos, kad Uzņēmumam ir vairāki saloni, vai viens salons sadalīts pa struktūrvienībām, kas specializējas konkrēta pakalpojuma sniegšanā.Ekrāna labējā augšējā stūrī ir redzams kalendārs, ar kura palīdzību var “ceļot” pa notikumu vēsturi – var paskatīties iepriekšējās nedēļas, mēneša, pat gada notikumus. Tas noder, kad grib kaut ko noskaidrot par notikumiem pagātnē.

Ekrāna lejas daļā ir redzams, ka kalendāru var pārslēgt dienas skatā, kad notikumi tiek sadalīti pakalpojumu izpildītāju griezumā. Tas palīdz labāk redzēt faktisko darbinieku noslogojumu dienas laikā. Arī pie pasūtījumu pieņemšanas tas palīdz izslēgt pakalpojuma laika dublēšanos pie viena pakalpojuma sniedzēja.

Programmas ietvaros var pieņemt pasūtījumus pakalpojumiem uz tekošo dienu, arī uz nākamām dienām. Pie kam, klients var izvēlēties pakalpojuma izpildītāju un laiku, kā arī pieteikt un nopirkt salonā dažādus ar SPA procedūrām saistītus materiālus. Kad pakalpojums ir izpildīts, Programma automātiski ģenerē rēķinu faktūru, kuru var izdrukāt vai nosūtīt elektroniskā veidā klientam. Arī tad, ja klients maksā ar bankas norēķinu karti vai skaidrā naudā, vai daļēji apmaksāt ar dažādiem norēķinu veidiem, ir iespējams AVS Noliktavas sadaļā. Ja datoram ir pieslēgts kases aparāts, tad tieši no Programmas var izdrukāt čeku ar klienta rekvizītiem, pakalpojumu un preču skaitu un cenām. Pakalpojumu pasūtījumu pieņemšanas un apstrāde programmā ir redzama šajā klipā - (spiediet uz ikoniņu)

2. Atskaites

Kad tiek pieprasītas atskaites (ekrāna augšējā vidusdaļā), parādās atskaites pieprasījuma forma, kas redzama attēlā pa kreisi:

Atskaiti veido Programmas lietotājs pēc savas vajadzības, uzliekot filtrus un nosacījumus:

1 Filtrs “laikā no .... līdz”. Ar to tiek pieprasīta informācija par interesējošu laika periodu;

2 Ar Aqua iekrāsotajā lauciņa “Klients” ar peles dubultklikšķi var izsaukt salona klientu sarakstu, un no tā var izvēlēties vajadzīgo. Tādējādi var pieprasīt visus notikumus, apkalpošanas gadījumus ar konkrētu klientu. To dara, ja grib paanalizēt viena klienta apkalpošanas vēsturi.

3 Līdzīgi, uzklikšķinot uz lauciņa “Pakalpojums”, var izvēlēties kādu no pakalpojumu veidiem, lai analizētu konkrēta pakalpojuma sniegšanas gaitu.

4 Līdzīgi var pieprasīt atskaiti par konkrētu vienu savu Struktūrvienību un pakalpojumu sniedzēju, attiecīgi izvēloties pieprasot informāciju no Programmas datu bāzēm.

Vēl Programmas lietotājs var izvēlēties un skatīties atskaiti par dažādām pakalpojumu izpildes kategorijām – ieplānoti, izpildītie un laikus neizpildītie pakalpojumu, atzīmējot attiecīgos lauciņus ekrāna kreisajā lejas daļā. Turklāt katru no izvēlētajām atskaitēm var sakārtot klientu, pakalpojumu, struktūrvienību un pakalpojumu sniedzēju kārtībā.


Kad uz ekrāna parādās atskaites Previewe, Programmas lietotājam ir iespējams šo atskaiti nosūtīt uz MS word, Excel vai uz Internet Browse, ja vēlas atskaiti iegūt HTML faila veidā. Tas ļauj taisīt dziļākas informācijas analīzes Excel faila gadījuma, sūtīt atskaiti pa pastu, vai publicēt Uzņēmuma mājas lapā.

3. Noliktavas darbs

Programma ir AVS programmu kompleksa sastāvdaļa. It sevišķi aktīvi tiek izmantota AVS Noliktavas programma, kā tas bija redzams video klipā. Noliktavas programmai ir jābūt palaistai kopā ar SPA uzskaites programmu. Lai gan Programmas ieviešanas laikā ar abām programmām darboties tiek mācīts, vairāk par Noliktavas programmas darbību ir aprakstīts šeit - http://www.avs.lv/Noliktava/Noliktava.html#Noliktava

4. Citas iespējas

AVS var papildināt SPA darba uzskaiti papildināt ar sekojošām funkcijām:

AVS ir gatava nodemonstrēt Kalendāru SPA salonu uzskaitei, izpētīt salona esošo uzskaites sistēmu un izstrādāt tās uzlabošanu saskaņā ar iepriekš parādītiem risinājumiem, kā arī piedāvāt izdevumu tāmi, tehniskā uzdevuma un līguma projektu Programmas izstrādei.

AVS                                  

2015. gada februāris