AVS Koncepcija

Mēs domājam, ka veidojot datoru un programmu sistēmas, ir jābalstās uz zinātni un pozitīvo ekonomiskās dzīves pieredzi. Tikai ātri un ietilpīgi datori, Internets nepalīdzēs sasniegt vēlamo rezultātu – efektīvi ražot tirgus pieprasītu produkciju un sniegt cilvēkiem vēlamus pakalpojumus. Tas jādara pareizi, it sevišķi stingras konkurences un ekonomikas svārstību apstākļos.

SIA A.V,S. (AVS) Piedāvā ne tiklai programmu un datoru kompleksu (Automatizētu Vadības Sistēmu), bet arī sistēmas pieeju jebkuras nozares uzņēmuma vadības uzlabošanā. Mūsu galvenā ideja ir - sistēmu pieeja. Uzņēmuma, kas darbojas tirgus apstākļos, izdzīvošanas un pieauguma (pareizas vadības) sistēma ir redzama vispārpieņemtajā uzņēmuma kibernētiskajā modelī, kas parādīts zemāk.

Att1

Vadības mērķis – sasniegt maksimāli iespējamu ražošanas vai pakalpojumu apjomu, peļņu, kas ir uzņēmuma dibinātāju un strādājošo labklājības avots.

Modelī ir redzams galvenās informācijas plūsmas:

1. Par uzņēmuma pārdošanas apjomiem.

2. Ražošanas un pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana ar resursiem no ārienes.

3. Uzņēmuma iekšējās dzīves informācija

4. Iekšējās dzīves, ražošanas procesu vadība

5 Informācijas apmaiņa ar ar citiem uzņēmumiem

0 Informācija par valsts likumiem un noteikumiem, atskaites valsts institūcijām.

Vadot uzņēmumu tiek nodrošinātas sekojošas atgriezeniskās saites:

 1. 1-2 Uzņēmuma izejas (pārdošanas ) iedarbība uz ieejas (nodrošināšanas) apjomiem.

 2. 3-4 Uzņēmuma darbības vadība atkarībā no iekšējas dzīves informācijas.

 3. 5-4-1 Ražošanas un pakalpojumu apjomu saistība ar pasūtījumiem no citiem uzņēmumiem.

 4. 0-3-1 Likumu un noteikumu ietekme uz ražošanas un pakalpojumu apjomu un tt.

  Attēlā redzams, ka galvenie sistēmu atgriezenisko saišu varianti ir:

Att.2

  1. Optimāls, kad uzņēmums sasniedz optimālu līmeni, ko nosaka sabiedrības ekonomiskās attiecības un tehniskais attīstības līmenis.

  2. Uzņēmums nesasniedz optimālo līmeni “vājas” vadības dēļ. Informācijas kanāli nav attīstīti, vadītājiem nav pietiekoši gribas.

  3. Pārāk ciešo saišu dēļ uzņēmuma vadības sistēmā iestājas rezonanse un tas sabrūk. Vadība nav pietiekoši informēta, bet griba vadīt un nopelnīt ir hipertrofētas.

  4. Uzņēmums, pielietojot pareizu atgriezenisko saišu ciešumu un maksimāli iespējamu automatizāciju, sasniedz vairāk nekā tas ir optimāli iespējams pie sabiedrības ekonomiskajām attiecībām un tehniskā līmeņa.

  AVS katrā objektā cenšas noteikt nepieciešamās informācijas plūsmas, piedāvā attiekties no nevajadzīgajām un organizēt vadības sistēmas atgriezeniskās saites pēc 4. varianta, kad uzņēmums ar mazākiem enerģijas patēriņiem sasniedz labu rezultātu – uzņēmuma dibinātāju un strādājošo maksimāli iespējamus ienākumus.

  AVS programmas ir speciāli uzprojektētas, lai atbilstu pareiza vadības modeļa prasībām

Att. 3

Attēlā 3 ir redzams, ka galvenās AVS programmas, kas apkalpo informācijas plūsmas un realizē optimālas atgriezeniskās saites, un to apkalpošanas zonas ir

- Noliktavas uzskaite, kura uzskaita materiālās plūsmas uzņēmumā. Šī programma nodrošina 1. atgriezenisko saiti 1-2 Uzņēmuma izejas (pārdošanas ) iedarbība uz ieejas (nodrošināšanas) apjomiem;

- Ražošanas uzskaites programma, kas nodrošina 2. atgriezenisko saiti 3-4 Uzņēmuma darbības vadība atkarībā no iekšējas dzīves informācijas. Turklāt šī programma apkalpo 3. atgriezenisko saiti 5-4-1 Ražošanas un pakalpojumu apjomu saistība ar pasūtījumiem no citiem uzņēmumiem, apstrādājot saņemtos pasūtījumus.

- Bilances uzskaites programma apkopo Uzņēmuma darbības rezultātu un caur to uzņēmuma vadība organizē 4. atgriezenisko saiti ar valsti - 0-3-1 Likumu un noteikumu ietekme uz ražošanas un pakalpojumu apjomu un tā tālāk, kā arī sniedz nepieciešamās atskaites valsts iestādēm.

Citas AVS programmas un dažādu tehnisko līdzekļu (svari, PLC, marķieri, svītru kodi un tt.) pielietošana AVS programmās sinhronizē informācijas kanālu un tos automatizē. Tomēr vispirms ir jāizprojektē pareizs Uzņēmuma vadības modelis.

AVS gatava izveidot optimālu vadības modeli arī gadījumos, kad Uzņēmuma grāmatvedība lieto kādu citu uzskaites programmu. Tomēr Noliktavas un Ražošanas uzskaites programmas, dažādu tehnisko ierīču pielietošana tajās ir minimāls programmu komplekts, kas nepieciešams, lai optimizētu un automatizētu Uzņēmuma vadību.

  Apbruņoti ar sistēmu pieeju, AVS kolektīvs piedāvā jebkuras darbības nozares automatizēto vadības sistēmu izveidošanu.

AVS