SIA A.V.S. Pieskaru ekrana (TouchScreen) izmantošanas programma

Lai automatizētu darbu ar kases aparātiem fiskalā režīmā, tika izstradāta speciāla programma ar iespeju ar pieskaru ekrāna palīdzību izveidot čeku un izdrukat to uz kases aparāta, kas strādā fiskālās drukas režīmā.

Palaižõt programmu, parādās attēls, kas ir pieskarienu jūtīgs, ja dators aprīkots ar speciālu ekranu:
Ekrāna augšdaļā ir atzīme uz kuru uzspiežot ar pirkstu, notiek informācijas sinhronizācija ar AVS Noliktvas uzskaites programmas datu bāzi. Uz ekrāna parādās “ svaigs” preču un preču gfrupu saraksts, kas varētu būt izmainījies kopš pēdējas sinhronižācijas. Tas ir savrīgi, kad preču saraksts un pardošanas cenas mainas bieži.

Zimes ar bultiņām parvietoties pa peču un preču grupu sarakstu, ja uz ekrana nav iespejams parādit visu preču sarakstu.

Katra preču izvēli ir jāapstiprina, nospiežot Enter taustinu. “Pēc noklusēšanas” čeka iekrīt pardodamās preces viena mērvienība. Ja vēlas pardod vairākas preces, ir jānospiež attiecīgie cipari. Tāpat ar pieskarienu palīdzību var ievadīt atlaidi čekam, apmaksas veidu ar bankas kerdītkarti, kā arī nomainīt pircēju. Ja no juridisko vai fizisko personu datu bāzes izvēlās kādu no klientiem, tad kase fiskālās drukas režīmā izdrukās gan klienta vārdu, uzvardu (nosaukumu), gan citus nepieciešamos rekcvizītus

Ka nospiež 'taustiņu” apmaksa, tiek drukāts čeksParalēli tam AVS Noliktavas programmā pārdotās preces tiek noņemtas no uzskaites, tiek rēķinats ienākums no pārdošanas un PVN. Arī AVS Ražosanas uzskaites programma ir pieslēdzama šadai kases aparata izmantosanas sistēmai.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIA A.V.S., reģ.Nr LV40002023879, Dārzaugļu iela 1-212, Rīgā, LV1012, tālrunis/fax 7292037,tālruņi 7842222,7842223, Internet www.avsprogress.com; alfreds@parks.lv, mob.tālrunis 9557989, Rēķins LV44UNLA0002050469627 LUB Centra filiālē, kods UNLALV2X002