Kā sākt darbu ar AVS noliktavas programmu.

Instrukcija domāta tiem programmas lietotājiem, kuri tikko iegādājās AVS Noliktavas programmu un grib sākt strādāt ar to. Pirms sākam strādāt ar programmu ir jāizlasa AVS programmu kopīgās lietas, kas attiecas uz visām programmām šeit - http://www.avs.lv/kopigs/kopigs.htm

Ar AVS projekta vadītāja vai sava IT administratora palīdzību tiek ievadīti Noliktavas programmas lietotāji un noteikta viņu kompetence.

1. Uzņēmuma struktūrvienību (noliktavu) ievadīšana:

Izvēlās Palīglīdzekļi “Noliktavas”

Kā visur Programma ir iespējams papildināt noliktavu sarakstu (Ins), dzēst (Del) vai labot ierakstu (F1)

Tiek aizpildīta visa nepieciešamā informācija. Noliktavas kartiņas informācijas nepieciešamību un tās pielietojumu Noliktavas programmas darbībā paskaidro AVS projekta vadītājs. Minimāli ir jāievada noliktavas nosaukums.

2. Preču grupu projektēšana:

Preces ir vēlams sakārtot, piešķirot tām grupu. Tas ir nepieciešams, lai

Tiek veidots preču grupu koks, kas tiek aprakstīts šeit - http://www.avs.lv/kopigs/kopigs.htm#PrecuGrupas

3. Tiek veidots preču saraksts

3.1. preces tiek ievadītas ar “roku” Palīglīdzekļi->Preces

3.2. Preces var ievadīt Excel failā, kuru AVS speciālisti var iesūknēt Noliktavas programmā. Excel faila struktūrā. Tā ir apraksta ir redzams šeit – http://www.avs.lv/sakumaievads.xls/ Šo metodi parasti pielieto tad, kad ir jāpārceļ no citas uzskaites sistēmas.

3.3. Programmas lietotājs var izveidot savu faila struktūru un tai pielāgot Noliktavas programmas ārējo failu kopnes iespējas:

Turpmākais darbs ir izdarāms AVS projekta vadītāja vadībā. Jāpiezīmē, ka šo iespēju var izmantot regulārām ārējo Excel failu importam, kas var būt ne tikai preču saraksti, bet arī Noliktavas dokumenti – ieejošās, izejošās pavadzīmes vai citi dokumenti. Šādu informācijas ievada metodi pielieto arī tad, kad no citām uzskaites sistēmām regulāri ir jāsaņem preču dokumenti.

4. Preču atlikuma sākuma ievads, kad preču saraksts jau ievadīts:

4.1. Inventarizācijas akts izvēlētā noliktavā:

Dokumentu saraksts (Tab) -> Inventarizācija-> Parasta inventarizācija –>Izvēlas noliktavu->ievada inventarizācijas datumu un faktiskos preču atlikumus. Pie reizes var ievadīt preču uzskaites cenu.4.2. Preču sākuma ievads

Izvēlās noliktavu. Pēc tam rodas iespēja ievadīt preču atlikumu, to uzskaites cenu, pārdošanas cenu un uzcenojumu. Rodas preču ieejošais dokuments bez datuma. Tas nozīmē, ka citi dokumenti, kas tiks ievadīti Noliktavas programmās datu bāzē tiks ierakstīti pēc šī sākuma ievada dokumenta. Arī ar kļūdainu datumu ievadīti.


4.3. Ja preču sākuma ievadu veic vairāki Noliktavas programmas lietotāji no vairākiem datoriem, izmanto ieejošo dokumentu iespējas. Ievada dokumentu Nr1, Ne2, ...Nrn un tajos var vadīt atšķirīgus preču sarakstus vienā vai dažādās noliktavās ar skaitu, uzskaites un pārdošanas cenu. Tas paātrina sākuma ievadu, jo pie tā var strādāt vairāki cilvēki.

Ir jāiegaumē, ka ieejošās pavadzīmes piegādātāja ailē ir jāievada Programmas lietotāja uzņēmumu un datuma ailē “tukšu” datumu.


Kad visi sagatavošanas darbi ir pabeigti, var turpināt Noliktavas programmas ekspluatāciju saskaņā ar tās instrukciju - http://www.avs.lv/Noliktava/Noliktava.html#Noliktava

AVS