AVS dažādu uzņēmuma vadības uzdevumu risināšanas programma

                                                                                         Kalendārs

AVS ir izstrādājusi dažādu uzņēmuma vadības uzdevumu risināšanas programmu Kalendārs (Programma), kuras pamatā ir Uzņēmuma ar biznesu saistītie notikumi, kuri tiek kontrolēti un vadīti Uzņēmuma struktūrvienību, darbinieku, klientu, nozaru laika un darbības nozaru griezumos. 2015, gada izstrādes līmenī ir izstrādāti sekojoši specifiski Kalendāra varianti:

1. SPA variants ir domāts veselības un skaistumkopšanas saloniem. Ir automatizēta samaksas pieņemšana, pakalpojumu sniedzēju darba un materiālu izlietojuma kontrole, saistība ar AVS Noliktavas programmu.

2. Sporta klubs – specializēta fitnesa un sporta kompleksa darba uzskaites programma

3. Sporta sekcija – speciāla sporta sekcijas darbības uzskaites programma

4. Brokeri – apdrošināšanas brokeru darba uzskaites programma

5. CRM – darba ar klientiem automatizētā sistēma. Cieši saistīta ar AVS Noliktavas un Bilances uzskaites programmu, derīga jebkurai darbības nozarei, var aptvert visas vadības plūsmas uzņēmumā.

6. SPA (vairāki pakalpojumi) ir speciāls 1. uzdevuma (SPA) izpildījums.

7. Juristi – parādu piedziņas un citu juristu darbību uzskaites un kontroles sistēma ar dažādiem specifiskiem juristu informācijas apstrādes risinājumiem.

    9 - Fitnesa centra uzskaite

  1. Pansionāts – pansionāta iemītnieku aprūpes uzskaites programma aprūpes darbiniekiem, kas strādā planšetdatorus bezvadu datoru tīklā

  2. Apsardze – specifiska apsardzes programma apmeklētāju pieteikumu, caurlaides darba kontrolei.

AVS Kalendāra darbības pamatā ir sekojoši principi:

Tādējādi Programma ļauj ar notikumu ievadīšanu, kopēšanu un speciālu krāsojumu palīdzību kontrolēt visa Uzņēmuma darījumus un informācijas plūsmas. Tas ir labs līdzeklis Uzņēmuma vadības uzlabošanai. Programmas izmantošana Internet palielina Kalendāra efektivitāti

Zemāk tiek parādīti populārāko Kalendāra variantu apraksti. Sakarā ar to, ka daži no tiem ir ļoti specifiski un ir izstrādāti konkrētu uzņēmumu vajadzībām, to apraksti netiek publicēti. Ja tomēr kādu uzņēmumu vai privātu uzņēmēju tomēr ieinteresē izmantot savā darbā kādu no augstāk pieminētajiem, ir jāsazinās ar AVS darbiniekiem kontakti šeit. Katrs no moduļiem var būt uzlabots un pielāgots konkrētām vajadzībām. Var būt izstrādāts arī citām nozarēm domāts Kalendāra variants:

1. Variants CRM (Customer Realtionship Managment), darbs ar klientiem. Paraksts un darbības instrukcija atrodama šeit - https://www.avs.lv/Kalendars/CRM.html

2. Kalendārs pielāgots darbam zobārstniecības klīnikā - https://avs.lv/crm/zobi.html

3. SPA un skaistumkopšanas salonu darba uzskaites kalendāra variants - https://avs.lv/crm/SPA.html

4. Dažādu pasūtījumu pieņemšanas un izpildes kontroles Kalendārs - https://avs.lv/kalendars/pasutijumuizpilde.html

5. Apsardzes firmas apmeklētāju uzskaite - https://avs.lv/kalendars/apsardzei.html

5. Uzņēmuma Lietvedība ... apraksta stadijā.- https://avs.lv/kalendars/lietvediba.html`

6. Pansionāts – pansionāta iemītnieku aprūpes uzskaites programma aprūpes darbiniekiem - https://avs.lv/Pansionats/Instrukcija1.html

AVS

Sākts izstrādāt 2009. gadā

SIA A.V.S., reģ.Nr LV40002023879,   Dārzauagļu ielā 1-212, Rīga, LV-1012, .  +37167842222, +37167292037, +37129557989,   citi – kontakti

 WhatsApp +37129557989,   alfreds@avs.lvavs@avs.lv  alfreds_avs  LV44UNLA0002050469627, UNLALV2X